§ 6

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves. Skolen skal i øvrigt følge tilsynsreglerne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser.

Alle forældre til børn på frie grundskoler har tilsynspligt. På Jejsing Friskole har forældrekredsen ansat en certificeret tilsynsførende. Han hedder Werner Sternberg. Werner kigger forbi på skolen et par dage om året, hvor han er med i undervisningen, snakker med skolelederen, lærerne og eleverne. Han kigger på om alting kører efter loven. Det er dejligt og trygt. Vi skal som friskole stå mål med, hvad der kræves i folkeskolen, det er din garanti for, at eleverne lærer det de skal. Werner udarbejder en tilsynsrapport som sendes til undervisningsministeriet.

 

Tilsynserklæring 19/20 kan læses her

Tilsynserklæring 20/21 kan læses her

Tilsynserklæring 21/22 kan læses her

Tilsynserklæring 22.23

Tilsynserklæring 22.23

Forældrenes eget tilsyn kan ske på flere måder, bla. ved deltagelse i skolens arrangementer, forældremøder, skole-hjem samarbejdet, morgensang, deltage i undervisningen og på generalforsamlingen.

Scroll til toppen