Frikvarterer

Skoleåret er delt op i en udeperiode (1. april til efterårsferien) og en inde periode (efter efterårsferien til 31. marts).

I udeperioden skal børnene holde alle frikvartererne udenfor, i inde perioden er det første frikvarter valgfrit inde eller ude.

For De store gælder som udgangspunkt det samme, dog kan der laves andre aftaler med gruppelæreren.

I inde perioden tilbydes en leg i multisalen i det første frikvarter, på de dage hvor multisalen ikke bruges af andre.

Der er altid en lærer, der er frikvartersvagt. Frikvartersvagten er ude sammen med børnene. Vi mener, at det er vigtigt at sende et signal til børnene om, at vi tror på, at de kan opføre sig ordentligt overfor hinanden og passe på hinanden.

Scroll til toppen