Første skridt i et godt (fri-) skoleliv

Starter på Jejsing Friskole, hvor hverdagen er præget af at fremme LÆRINGSLYST og gøre børnene LIVSPARATE, så de er rustet til at møde livet både som det leves og fordres her og nu, og det liv, der venter, når tiden på Jejsing Friskole er forbi.

Børnehaveklasse

For nye børnehaveklassebørn afholder vi hvert år en særlig indskrivningsdag i januar, hvor vi helt officielt hilser på hinanden. Desuden får barnet en lakridspibe – en gammel tradition her i byen.

For kommende børnehaveklassebørn har vi en indskolingsordning – Blæksprutten. Denne kører i samarbejde med byens børnehaver. Børnene kommer på besøg på skolen 8-10 gange, hvor de stifter bekendtskab med de andre elever, lærerne og det at gå i skole.

Åben skole

Den første torsdag i november afholder Jejsing Friskole og kommunens andre fri- og privatskoler åbent hus fra kl. 15 – 18. Her kan du komme og se skolen samt få en uforpligtende snak med bestyrelsen, ansatte og skolelederen.

Kommende elev

Hvis du har et barn på en hvilken som helst årgang, er du altid velkommen til at kontakte skolelederen for eventuelle spørgsmål eller for at lave en aftale om et besøg. Jeres barn er velkommen til at være med.

Der er derudover også mulighed for, at jeres barn kommer på besøg i nogle skoledage, før der tages stilling til skolestart hos os.
Samtidigt vil skolen vurdere, om skolen kan imødegå eventuelle udfordringer, barnet måtte have.

Morgen SFO

400 kr pr. måned
  • Efterfølgende børn: kr. 200,-
  • fra kl. 6.30-8.05

Skolepenge

1.100 kr pr. måned
  • Der er 11 måneders betaling i hvert skoleår, dvs. at juli måned er betalingsfri.
  • Efterfølgende børn: kr. 550,-

SFO

900 kr pr. måned
  • Som udgangspunkt er der 11 måneders betaling i SFO. Ønsker man at benytte SFO i sommerferien (de åbne uger) koster det en måneds ekstra SFO-betaling
  • Efterfølgende børn: kr. 550,-

Søskendeordning gælder for de børn, der går samtidig på Friskolen.

Skolepenge og SFO-betaling betales via Betalingsservice/indbetalingskort.

Betaling opkræves månedsvis forud.

Udmelding af skole og sfo skal ske skriftligt med senest en måneds varsel gældende fra den sidste i måneden.

Procedure vedr. manglende skolepenge:
Efter 1. måned sendes rykkerskrivelse på mail
Efter 2. måned ringes man op af skoleleder. Bestyrelsen informeres, bestyrelsen og inkasso vurderer det videre forløb.

Det anbefales forældre at gå i dialog med skolen, så snart man kommer bagud med forældrebetaling, se mere under  Skolepengereduktion.

Skolepengereduktion

Tilskud til Skolepenge og SFO kan Friskolen søge for forældrene gennem www.fordelingssekretariatet.dk. Muligheden for tilskud bestemmes ud fra indkomstgrænser.

Dette tilskud fastsættes ud fra hvor mange, der søger over hele landet i det pågældende år i december måned, og kommer så til udbetaling i januar.

I helt særlige tilfælde kan forældre ansøge skolens interne Tilskudsudvalg om nedsættelse af skolepengene. Ansøgningsfristen herfor er 1. oktober hvert år. Der medsendes begrundet ansøgning og årsopgørelse.
Opstår der et akut behov i løbet af året – f.eks i forbindelse med pludselig arbejdsløshed, den ene forsørgers død eller andet, sendes ligeledes en begrundet ansøgning til skolens kontor.

Befordringstilskud

Alle børn, der bor i Tønder kommune har GRATIS buskort!

For elever bosiddende udenfor Tønder kommune: Overordnet er det forældrenes ansvar, at eleverne befordres til og fra Jejsing friskole.

Indmeldelses blanket

1Elevinfo
2Forældre #1
3Forældre #2
Scroll til toppen