Jejsing Friskole - læringslyst og livsparate børn

Vores mål er at fremme LÆRINGSLYST og gøre børnene LIVSPARATE, så de er rustet til at møde livet både som det leves og fordres her og nu, og det liv, der venter, når tiden på Jejsing Friskole er forbi.

Jejsing Friskole skal stå mål med folkeskolens krav - det er din garanti for, at børnene lærer dét, de skal. To skole-hjem-samtaler årligt sikrer, at både børn, forældre og lærere er på fuld højde med det enkelte barns sociale og faglige niveau, herunder særlige fokus- og indsatsområder. Vi bestræber os på at skabe engagement og et stærkt medejerskab hos børnene - vi vil gerne have at de lærer at tage ansvar. Det giver eleven en naturlig stolthed at kunne følge en opgave til dørs.

Høj faglighed er en selvfølge på Jejsing Friskole. Vi har fagligt dygtige, læreruddannede og kompetente ansatte. Vores lærergruppe favner bredt fra de kreative musiske fag til de noget mere boglige fag. Vi har en god lærer-elev-normering, så vi har mulighed for at følge den enkelte elev tæt i læringsprocessen.

Fællesskabet er vores omdrejningspunkt og et stærkt, trygt fundament for alt, vi gør. I fællesskabets rammer tager vi ansvar for hinanden, vi skaber rum for den enkelte, her er plads til at være noget særligt, føle noget særligt, have sine egne meninger og udforske gensidige relationer. På Jejsing Friskole skaber vi læringslyst blandt børnene gennem nærvær, tryghed og fællesskab. Vi tror på - når der er skabt trivsel på skolen, så fungerer læringen allerbedst!

Værdier:

Jejsing Friskole er et sted, hvor nærværtryghed og fællesskab skaber læringslyst blandt børnene.

Jejsing Friskole har en høj faglighed - social og faglig læring og ansvar gør børnene livsparate.

Jejsing Friskole har fokus på:

 • Elevernes medansvar og medbestemmelse
 • Tværfaglighed gennem emne/projektarbejde
 • Læring i bevægelse
 • Kreativitet
 • Tidlig sprogstimulering i tysk og engelsk

Vi lægger vægt på, at eleverne opnår:

 • Solide faglige kompetencer
 • Tillid til egne evner
 • En åben, undersøgende og kreativ tilgang til læring.
 • Respekt for forskellighed - så alle oplever trivsel og tryghed i fællesskabet
 • Evnen til at forfølge egne mål

 Vi vil tilstræbe at:

 • Skabe faglig sammenhæng og kreativ udfoldelse
 • Tage hensyn til børns forskellige måder at lære på
 • Inddrage bevægelse og sundhed som en naturlig del af læringsmiljøet
 • Tilbyde tidlig sprogstimulering i engelsk og tysk
 • Have en anerkendende tilgang til børnene

Skal dit barn gå på jejsing?

Kom forbi til en snak og se skolen

Oplev Friskolen

Den første torsdag i november afholder Jejsing Friskole og kommunens andre fri- og privatskoler Åbent hus fra kl. 15 – 18. Her kan du komme og se skolen samt få en uforpligtende snak med bestyrelsen, ansatte og skolelederen.

Scroll til toppen