Politikker

Kostpolitik

Påklædning

Frikvarterer

Trivsel og mobning

Computer og iPad

Mobiltelefoner

Fødselsdage

Politikker

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner skal som udgangspunkt slukkes og lægges i tasken, når barnet møder på skolen, og må først tages op igen efter den sidste time/SFO-tiden. Hvis hjemmet skal kontaktes i løbet af skoledagen, stiller skolen gerne en telefon til rådighed.

Efter aftale med læreren må mobiltelefonen gerne bruges som et redskab i undervisningen, f.eks. kameraet.

For de store kan der laves specielle aftaler med gruppelæreren om brug af mobiltelefoner i frikvartererne.

Skal dit barn gå på jejsing?

Kom forbi til en snak og se skolen

Oplev Friskolen

Den første torsdag i november afholder Jejsing Friskole og kommunens andre fri- og privatskoler Åbent hus fra kl. 15 – 18. Her kan du komme og se skolen samt få en uforpligtende snak med bestyrelsen, ansatte og skolelederen.

Scroll til toppen