Priser

Priser

Forældrebetaling

Skolepenge per måned (gældende fra 1. Jan. 2021)

Der er 11 måneders betaling i hvert skoleår, dvs. at juli måned er betalingsfri.

1.barn: kr. 1.100,-

 Øvrige børn kr.550,-

SFO-betaling per måned (gældende fra 1. Aug. 2021)

Som udgangspunkt er der 11 måneders betaling i SFO. Ønsker man at benytte SFO i sommerferien (de åbne uger) koster det en måneds ekstra SFO-betaling

1.barn: kr. 900,-

Efterfølgende børn: kr. 550,-

Morgen SFO (fra kl. 6.30-8.05)

1. barn: kr. 400,-

Efterfølgende børn: kr. 200,-

Søskendeordning gælder for de børn, der går samtidig på Friskolen.

Skolepenge og SFO-betaling betales via Betalingsservice/indbetalingskort.

Betaling opkræves månedsvis forud.

Udmelding af skole og sfo skal ske skriftligt med senest en måneds varsel gældende fra den sidste i måneden.

Procedure vedr. manglende skolepenge:
Efter 1. måned sendes rykkerskrivelse på mail
Efter 2. måned ringes man op af skoleleder. Bestyrelsen informeres, bestyrelsen og inkasso vurderer det videre forløb.

Det anbefales forældre at gå i dialog med skolen, så snart man kommer bagud med forældrebetaling, se mere under  Skolepengereduktion.

Skolepengereduktion

Tilskud til Skolepenge og SFO kan Friskolen søge for forældrene gennem www.fordelingssekretariatet.dk. Muligheden for tilskud bestemmes ud fra indkomstgrænser.

Dette tilskud fastsættes ud fra hvor mange, der søger over hele landet i det pågældende år i december måned, og kommer så til udbetaling i januar.

I helt særlige tilfælde kan forældre ansøge skolens interne Tilskudsudvalg om nedsættelse af skolepengene. Ansøgningsfristen herfor er 1. oktober hvert år. Der medsendes begrundet ansøgning og årsopgørelse.
Opstår der et akut behov i løbet af året – f.eks i forbindelse med pludselig arbejdsløshed, den ene forsørgers død eller andet, sendes ligeledes en begrundet ansøgning til skolens kontor.

Befordringstilskud

Alle børn, der bor i Tønder kommune har GRATIS buskort!

For elever bosiddende udenfor Tønder kommune: Overordnet er det forældrenes ansvar, at eleverne befordres til og fra Jejsing friskole.

Skal dit barn gå på jejsing?

Kom forbi til en snak og se skolen

Oplev Friskolen

Den første torsdag i november afholder Jejsing Friskole og kommunens andre fri- og privatskoler Åbent hus fra kl. 15 – 18. Her kan du komme og se skolen samt få en uforpligtende snak med bestyrelsen, ansatte og skolelederen.

Scroll til toppen