Skemaet på Jejsing Friskole

Vitaminer og Chimpanser

På skemaet findes både Egentid + foredrag og evaluering, fagtimer, værksted samt elevstyrede værksteder.

I egentid arbejder eleverne i grupperne og kan vælge, om de vil arbejde alene, med en makker eller i en gruppe. Der laves ugeskema hver mandag, hvor eleverne selv afgør, hvornår de vil arbejde med hvilke opgaver, og sætter sig mål for ugen. Til evaluering om fredagen ses der kritisk på, om alle opgaver og mål er nået, hvad der evt. kan/skal arbejdes videre med ugen efter og hvordan ugen i det hele taget er gået. 

Fagtimerne dækker de fleste af skolefagene. Undervisningen foregår i grupper med én til tre årgange (afhængigt af fagligt niveau og antal elever).

De kreative fag dækkes hos os til dels i værkstederne. Lærerne tilbyder forløb på 3-5 uger indenfor musik, håndværk & design, madkundskab og billedkunst. Eleverne vælger sig på ét forløb ad gangen.

De elevstyrede værksteder er tilbud fra eleverne selv for en uge ad gangen. Timerne dækker over indhold fra idræt, musik, håndværk & design, billedkunst og mediekundskab, men skal mest af alt ses som læring i at tage ansvar for fællesskabet - både som den, der står for værkstedet, og den, der deltager. Til de elevstyrede værksteder er der tilknyttet voksne som tilsyn.

 

De store

Skemaet består udelukkende af fagtimer.