Udd.-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering

Jejsing Friskole arbejder efter folkeskolens trin og slutmål i det obligatorisk fag UEA. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisingsplaner for faget.

Læs mere her

Jejsing Friskole har et samarbejde med UU i Tønder - især omkring eleverne fra 7. klasse.

I øvrigt indtænker Friskolen faget i de øvrige fag, når det er muligt.

Eleverne tager fra 8. klasse i erhvervspraktik én uge hvert skoleår. Erhvervspraktikken organiseres i samarbejde med UU. I 7. klasse tilstræber vi, at alle elever kommer på virksomhedsbesøg min. én dag i den uge, hvor der også er erhvervspraktik.