Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Jejsing Friskole arbejder efter folkeskolens trin og slutmål i det obligatorisk fag Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner for faget.

Læs mere her

På Jejsing Friskole har vi et tæt samarbejde med skolens sundhedsplejerske. Hun tager sig af størstedelen af seksualundervisningen.
Skolen prioriterer elevernes muligheder for fysisk udfoldelse meget højt; både i undervisningen og i pauserne.

Elevernes glæde ved at gå i skole og evne til påvirke deres egen livsituation prioriteres gennem vores trivselspolitik, vægtning af elevernes medindflydelse og et godt undervisningsmiljø i det hele taget.
Eleverne inddrages i høj grad i at skabe et miljø, hvor der hersker en god tone og hvor man passer på hinanden. 
I vores konflikthåndtering, har vi fokus på, at børnene lærer at tage ansvar for deres egne handlinger, og at de udvikler deres empati, så de får en bedre og bedre forståelse af, hvordan deres handlinger påvirker de mennesker, som indgår i et samspil med dem.

Det er et mål, at der i især kristendom- og danskundervisningen indtænkes forløb, hvor der er arbejdes med "det gode liv" og familiens betydning.