Samfundsfag

 

Slutmål efter 9. klasse

  • Politik: Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger
    • Sociale og kulturelle forhold: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger
    • Samfundsfaglige metoder: Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder
    • Økonomi: Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien

 

Delmål efter 6. klasse

  • Eleven kan relatere til ændringer i hverdagen og livsvilkår
  • Eleven kan sammenligne væsentlige træk i samfundet hhv. igennem tiden og i forskellige lande
  • Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger for samfundet

 

Faget indgår for aller klassetrin i fortælling. For 7.-9. klasse indgår samfundsfag derudover i det almindelige skema.