Natur/teknik

Jejsing Friskole arbejder efter folkeskolens trin og slutmål i faget natur/teknik. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for børn og undervisnings vejledende læseplaner for faget.

Læs mere her

Faget N/T er i perioder fast på skoleskemaet, mens det på andre tidspunkter tilgodeses i længere forløb i en almindelig uge, emneuge eller på Tema-dage.

Desuden kan eleverne i egentiden få lov at lave fremlæggelser om et selvvalgt emne inden for faget.