Musik

Jejsing Friskole arbejder efter folkeskolens trin og slutmål i faget musik. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisingsplaner for faget.

Læs mere her

På Jejsing Friskole får musik fast på skemaet. Derudover har vi morgensang hver dag, hvor enkelte elementer fra faget tages op i passende sammenhænge.

Musik indgår også i et mere sammenhængende forløb i forbindelse med vores årlige teater-uge. Det er også skolens intention, at det bliver en tradition, at eleverne laver en koncert til sommerfesten.