Matematik

Jejsing Friskole arbejder efter folkeskolens trin og slutmål i faget matematik. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningplaner for faget.

Læs mere her

Matematikundervisningen på Jejsing Friskole foregår på flere forskellige måder. Noget særligt er, at eleverne i deres egentid (ET) selv sætter mål for eget arbejde. De skal ved timens start vurdere, hvor mange sider de kan nå at lave ud for sidernes sværhedsgrad og den tid som er til rådighed.

For at sikre, at børnene får gennemgået det stof de skal på det gældende klassetrin afholder matematiklæreren løbende kurser i egentiden. I kurserne deltager leverne i målrettet undervisning, som tager udgangspunkt i deres faglige niveau.

I Læring i Bevægelse bruger vi aktivt kroppen til at lære matematik. Kropsliggørelse af matematikkens sprog er vigtig for børn, så de oplever, at matematik ikke kun vedrører hjernen og er stillesiddende arbejde. I LIB leger vi tagfat med regnestykker, laver tal med kroppen og meget mere.