Læseplan for egentid

 

Slutmål efter 6. klasse

Arbejdsproces og ansvar

 

 • Eleverne kan arbejde selvstændigt

 • Eleverne kan selv opstille deres ugeplan

 • Eleverne kan disponere deres arbejdstid, så de når de opstillede mål for ugen

 • Eleverne kan vurdere, hvornår og hvad de har brug for hjælp til, og bede om hjælp

 • Eleverne kan formidle et emne til andre og tilpasse formidlingen til modtageren

 • Eleverne tør formidle foran en stor gruppe

 • Eleverne har fået redskaber til at give konstruktiv respons til andre

 • Eleverne kan selvkritisk vurdere egen arbejdsindsats og opnåelse af de opstillede mål

 

 

Orden

 

 • Eleverne kan holde orden i deres materialer, kan lave/opbygge en struktur, som gør det nemt for dem at beholde overblikket over deres materialer

 • Eleverne ved, hvad der skal være i penalhuset og holder selv styr på det

 

 

Samarbejde og socialt

 

 • Eleverne kan arbejde i grupper, koordinere arbejdsopgaver, udnytte hinandens ressourcer og samle gruppens enkeltresultater til et færdigt produkt

 • Eleverne kan drøfte og diskutere emner på demokratisk vis

 • Eleverne kan tage vare på hinanden

 • Eleverne kan tage ansvar for fællesskabet og er sig deres rolle i en gruppe bevidste

 

 

 

Delmål efter børnehaveklassen

Arbejdsproces og ansvar

 

 • Eleverne kan holde koncentrationen i op til 20 min

 • Eleverne kan modtage en fælles besked og selvstændigt tage det første skridt til udførelse af beskeden

 • Eleverne kan udtrykke ønske om relevante opgaver/mål til ugen og med hjælp udfylde ugeplanen

 • Eleverne bruger ugeplanen som guide til tilrettelæggelsen af den enkelte time

 • Eleverne kan bede om hjælp, når de er gået i stå

 • Eleverne kan stå foran en stor gruppe og være med til en fremlæggelse

 • Eleverne kan skifte mellem at lytte/modtage og tale

 • Eleverne kan afgøre, om en opgave er færdig, og har en fornemmelse af, om alle mål for ugen er nået

 • Eleverne kan formulere, om de er tilfredse med deres arbejdsindsats

 

 

Orden

 

 • Eleverne kender oppe og nede samt forrest og bagest i en bog/mappe

 • Eleverne kan holde en given struktur i en mappe/bog/et hæfte

 • Eleverne har en forståelse for vigtigheden af penalhusets indhold

 

 

Samarbejde og socialt

 

 • Eleverne har forståelse for egen rolle samt egne og andres færdigheder

 • Eleverne kan bidrage til opgaveløsning efter egen formåen

 • Eleverne kan give udtryk for deres egen mening på passende vis

 • Eleverne kan acceptere fælles beslutninger

 • Eleverne kan handle hensigtsmæssigt på egne og andres følelser

 • Eleverne kan tilpasse egne handlinger i forhold til omgivelserne

 

 

 

Delmål efter 3. klasse

Arbejdsproces og ansvar

 

 • Eleverne har overblik over timens pensum, går selvstændigt i gang og arbejder selvstændigt under vejledning

 • Eleverne kan så vidt muligt selv opstille deres ugeplan

 • Eleverne kan så vidt muligt disponere deres arbejdstid, så de når de opstillede mål for ugen

 • Eleverne kan vurdere, hvad de har brug for hjælp til, og bede om konkret hjælp

 • Eleverne kan formidle på alderssvarende niveau foran en stor gruppe

 • Eleverne påbegynder vurderingen af en fremlæggelses faglige niveau, kan give saglig respons samt kan begrunde deres vurdering

 • Eleverne ved, om en tilbagemelding er ris eller ros, og er opmærksomme på at give konstruktiv kritik

 • Eleverne kan vurdere egen arbejdsindsats og opnåelse af de opstillede mål

 

 

Orden

 

 • Eleverne skal vide, hvor de har deres materialer

 • Eleverne kan vedligeholde en given struktur

 • Eleverne skal vide, hvad der skal være i penalhuset, sammen med forældrene sørge for vedligehold og finde passende løsninger ved evt. mangler i timen

 

 

Samarbejde og socialt

 

 • Eleverne kan arbejde i grupper, med hjælp koordinere arbejdsopgaver, være opmærksomme på hinandens ressourcer og tage initiativ til at samle gruppens enkeltresultater til et færdigt produkt

 • Eleverne begynder at få en forståelse for gruppedynamik og for betydningen af valg af samarbejdspartner

 • Eleverne begynder at forstå demokratiets spilleregler

 • Eleverne kan indgå i en drøftelse og diskussion på demokratisk vis

 • Eleverne har en begyndende forståelse for andres følelser og tager hensyn til dem

 • Eleverne har accept af og en begyndende forståelse for hinandens forskelligheder

 • Eleverne kan indordne sig i et demokratisk fællesskab og kender deres egen rolle

 

 

Med denne læseplan for egentid dækkes også de tværgående temaer Innovation og entreprenørskab, IT og medier, Sproglig udvikling samt Elevens alsidige udvikling.