Engelsk

Jejsing Friskole arbejder efter folkeskolen trin og slutmål i faget engelsk, som beskrevet i faghæfte 2 for engelsk. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisingsplaner fra 4. klasse og op.

Læs mere her

Da vi allerede starter med engelsk i 0. klasse, har vi udarbejdet vores egne trinmål for 3. klasse. Nedenfor ses ligeledes læseplanen for engelsk for 0.-3. klasse.

Tidlig sprogstimulering i engelsk

 

KOMMUNIKATIVE FÆRDIGHEDER

Fagets indhold

Trinmål for efter 3. klasse

Farverne, dyrenes navne, tallene, bogstaverne, kroppen, ugedage, måneder, lande, ord i forbindelse med højtider, familiemedlemmer.

 

Enkle faste vendinger om nære emner

 

Rim, remser, sanglege og rollespil

 

Engelske lydklip, musik og film

Eleverne lærer at anvende enkle faste vendinger om faste emner gennem samtale med hinanden

 

Eleverne får gennem leg kendskab til de engelsktalende landes navne og disses kendetegn.

// lytte og forstå ord og meget enkle sætninger og udtryk anvendt i forbindelse med nære emner som ”sig selv”, familie, dagligdag, fritid, højtider og lande.

// deltage i sproglege og små rollespil

// svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og skole

// følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på engelsk om nære emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om.

// vise begyndende forståelse for andres levevis og deres kulturer

 

SPROG OG SPROGBRUG

Fagets indhold

Trinmål for efter 3. klasse

Gennem sanglege bevidstgøres eleverne om den anderledes udtale

 

Rim, remser, sanglege og rollespil 

 

// anvende et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå enkelte engelske ord og vendinger om nære emner

// udtale de engelske ord og vendinger der arbejdes med

// forstå og udføre enkelte sproghandlinger

 

SPROGTILEGNELSE

Fagets indhold

Trinmål for efter 3. klasse

Eleverne har adgang til: billedordbøger, IPad og læringsspil

 

Dialogopgaver

 

 

 

 

// have mod på at gætte i forsøg på at forstå det talte sprog

// turde udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige formåen ikke slår til, fx med brug af kropssprog og mimik

// indgå i pararbejde og sammen med partneren, selvstændigt udføre en opgave eller en kommunikationsleg  

// anvende billedordbøger og enkelte it-baserede ordforrådsprogrammer

// anvende elektroniske medier til enkle opgaver og spil

KULTUR- OG SAMFUNDSFORHOLD

Fagets indhold

Trinmål for efter 3. klasse

 

// Kendskab til engelske ord, vendinger, skikke i forbindelse med højtiderne i de engelsktalende lande

// Kendskab til traditionel engelsk mad

// Kendskab til navnene på de engelsktalende lande