Dansk

Jejsing Friskole arbejder efter folkeskolens trin og slutmål i faget dansk, som beskrevet i faghæfte 1 for dansk. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner.

Læs mere her

Faget dansk dækkes i de timer, som hos os hedder Egentid, Kursustid, Læring i bevægelse, Højtlæsning af fritekst, og Evaluering.

Vi lægger vægt på, at danskfaget skal opleves som alsidigt, levende og vedkommende.
I undervisningen veksles der mellem elevernes individuelle arbejde i egentiden, hvor de kan vælge mellem at arbejde med træningsopgaver i deres danskbøger, på ipads, på nettet eller analoge læringsspil.
De kan også skrive fritekst, indlæg til hjemmesiden, en artikel eller noget helt tredje.
Gennem lærerstyrede kurser sikrer vi, at eleverne kommer hele vejen omkring faget. Det kan f.eks være grammatik, litteraturarbejde, Storyline, medieforløb eller drama.

Når vi har dansk i Læring i bevægelse, øves der bl.a. ordklasser, stavning eller rim/remser.

Hver dag har vi 20 min, hvor 0.-3. klasse har enten læsetid eller skrivekursus. De større børn har flere faste fag, og derfor deltager de kun i dette bånd 2 gange om ugen. Alle elever forventes at læse 20 min hjemme hver dag, så den vigtige automatisering sikres.

Om fredagen læser eleverne deres fritekster op for hinanden. Igennem fritekst træner de skriftlig fremstilling, højtlæsning, det at lytte aktivt og samtale om teksters kvalitet og indhold.

Hvert år sætter vi en teaterforestilling op. Eleverne vil her være med til at skabe historien, finde på deres egne replikker, lave kulisser og naturligvis spille, danse og synge til forestillingen.