Børnehaveklassen

På Jejsing Friskole følger vi Fælles Mål for Børnehaveklassen, som beskrevet i Faghæfte 23. Ligeledes følger vi Ministeriet for Børn og Unges vejledende undervisingsplaner for børnehaveklassen.

Læs mere 

Hos os starter børnene ikke i en decideret børnehaveklasse, da børnene er inddelt i aldersintegrerede grupper. Børnehaveklassens elever er derfor fordelt på de to grupper, der rummer bhkl.-6. klasse. Hvert børnehaveklassebarn får et større barn som skoleven og allerede inden skolestart kender de kommende børnehaveklassebørn deres skolevenner, som så også tager imod dem første skoledag.
De nye små føler sig trygge sammen med de store børn og lærer på helt naturlig vis, hvordan man går i skole. De oplever, hvordan man lærer og hvordan man indgår i det sociale samspil ved at se, hvordan de store gebærder sig.

I egentiden arbejder børnehaveklassebørnene side om side med de større elever, men naturligvis med noget, der passer til deres formåen.

Så snart børnehaveklassebørnene indgår i den aldersintegrerede gruppe, tages der særlige hensyn til dem i forhold til de krav, der stilles. Det er vores opfattelse, at samværet med de større børn giver de mindre en oplevelse af, at de kan meget mere end de ellers ville have oplevet. De kan f.eks være med til at digte fritekster helt fra starten af, som deres skoleven skriver for dem og læser højt for gruppen. De er ganske enkelt med!

Børnehaveklassebørnene bliver undervist for sig selv i de fleste fagtimer. 

 

Udtalelse fra forældre:

Da vores yngste datter skulle starte i 0. kl stod vi over for at skulle tage et valg om, hvor hun skulle gå i skole. Da vi i forvejen havde en datter der gik på en stor skole med rigtig mange elever, og hvor vi var begyndt at se,hvad det havde af konsekvenser, valgte vi for vores børns skyld at se på alternativer i området. Vi ønskede at give vores børn muligheden for at gå på en skole, hvor lærene har tid til den enkelte elev, og hvor der er plads til at elever lærer individuelt. Dette fandt vi bestemt på Jejsing friskole. Hele konceptet omkring at se eleverne, der hvor de er, og arbejde ud fra det, tiltalte os rigtig meget. Dette og mange andre ting ville bla. gøre skolegangen til en anderledes og mere spændende måde at lære på, og det gjorde vores valg af netop denne skole meget lettere.

På første skoledag for vores yngste datter, stod hendes skoleven klar udenfor på trappen med flag i hånden og ventede på hende, og man kunne se at dette var en stor dag for dem begge. Vores datter har virkelig haft stor glæde af sin skoleven, og det, at der har været en bestemt elev tilknyttet hende, som hun har kunne læne sig op af, og som har givet hende tryghed, og givet hende følelsen af at være en del af Jejsing friskole, har virkelig gjort overgangen fra at være et børnehavebarn til pludselig at skulle være et skolebarn i 0. kl meget lettere. Selv den dag i dag har hendes skoleven en stor betydning for hende. Vi mærke, at Jejsing Friskole har et godt sammenhold, og at der er respekt for børnenes forskellighed, både fra lærene og elevernes side. 

Det er dejligt at kunne hente to glade børn i skolen eller SFOen, som glædeligt fortæller om en spændende, og for os anderledes skolegang, og når vores børn er glade, er vi som forældre jo også glade. 

Venlig hilsen
Nauja og Rune

Forældre til Lærke på 8 år ,og Isabel på 6 år.