De kreative fag

Billedkunst, håndværk & design, madkundskab

 

Slutmål efter 9. klasse  (design & innovation) 

 • eleverne kan formulere formål for deres arbejde
 • eleverne kan selvstændigt administrere processen fra idé over tanke til handling
 • eleverne kan begrunde deres valg i løbet af arbejdsprocessen (fx ift. materialer/ingredienser, farver, værktøj)
 • eleverne kan skabe komplekse kompositioner (fx skulptur, collage, madplan)
 • eleverne har viden om sikkerhed og bruger denne viden samt kan følge sikkerhedsinstrukser

 

delmål efter 2. klasse (oplevelse & iagttagelse)

 • eleverne kan selvstændigt bruge enkelte materialer/ingredienser
 • eleverne har en fornemmelse af, hvad typiske materialer/ ingredienser kan bruges til
 • eleverne kan udtrykke sig med plane figurer og enkle motiver
 • eleverne kan tage digitale billeder med et i forvejen valgt motiv og formål
 • eleverne kan samtale om kunstværker
 • eleverne har oplevet håndværk
 • eleverne har oplevet mad og madlavning med fokus på sanserne
 • eleverne kan overholde sikkerhedsregler

 

delmål efter 6. klasse (produktion & analyse)

 • eleverne kender til processen fra idé over tanke til handling
 • eleverne kan bruge og håndtere flere materialer/ingredienser, også som kombinationer
 • eleverne kan udtrykke sig med rummelige figurer og sammensatte motiver
 • eleverne kan arbejde med digitale billeder
 • eleverne har begyndende kendskab til analyse af kunstværker
 • eleverne har selv brugt håndværk
 • eleverne har viden om forskellige fødevarer og kan tilberede et måltid
 • eleverne er opmærksomme på mulige sikkerhedsrisici, kan tage forholdsregler og overholde sikkerhedsregler

 

 

 

På Jejsing Friskole indgår billedkunst i værksted og bliver dækket i emneuger og på T-dage.

Håndværk & design undervises som ugentlige fagtimer fra 4.til 6. klasse samt som blok 10 gange 2 timer for 7.-9. klasse. Derudover indgår faget i emneuger og på T-dage.