Dagligdagen

Der er tilbud om morgen-SFO hver dag fra 6.30-8.05. 

Børnene møder i SFO´en efter endt skoletid. Kl. 14 tilbydes et lille måltid og frugt.  Det er obligatorisk at være med i den fælles frugtordning. Dette koster 35 kr om måneden.

Efter måltidet tilbydes en aktivitet, som børnene kan vælge sig på. 

Der er god tid og plads til fri leg både indendørs og udendørs. Vi har et stort udenomsareal, rig mulighed for at røre sig i skolens multihal samt vores lyse lokaler til mere stille aktiviteter.

 

Vi beder om, at børnene på deres plads i garderoben altid har et tørt sæt skiftetøj.

 

Åbningstider

morgen-SFO: kl. 6.30-8.05

eftermiddags-SFO: kl. 13.20-16.30, fredag til kl. 15.50

 

 

Ferier

Sommerferien:

I sommerferien 2018 tilbyder skolen ikke pasning i ugerne uge 29 og 30. Her holder vi sommerferie-lukket samtidig med Jejsing Børneunivers.

For sommerferiens øvrige uger vil behovet for pasning blive undersøgt.

uge 27: SFO åben efter behov indenfor åbningstiderne (tilmelding nødvendig, ingen ekstra betaling)

uge 28: evt. pasning varetages af frivillige forældre (tilmelding nødvendig, betaling til skolen efter tilmelding)

uge 29: lukket

uge 30: lukket

uge 31+32: SFO åben efter behov indenfor åbningstiderne (tilmelding nødvendig, ingen ekstra betaling)

 

Efterårsferien og vinterferien:

I god tid undersøges behovet. Pasningen varetages af frivillige forældre - hjemme hos forældrene selv eller på skolen.

 

Juleferien og påskeferien:

Skolen tilbyder ikke pasning i jule- og påskeferien.

 

NB:

Det er af hensyn til skolens økonomi, at vi forsøger at holde SFO´en åbent så lidt som muligt i ferier. Med vores forholdsvis lave elevtal vil udgifterne aldrig kunne stå mål med pasningsbehovets omfang. Derfor er målet, at forældrene så vidt muligt selv organiserer pasning.
Er dette ikke muligt, opfordrer vi forældrene på skolen til at hjælpe hinanden. Dette hjælper vi gerne med at facilitere.
På denne måde kan vi prioritere skolens midler på en måde, så flest mulig elever får gavn af
ressourcerne.