Lærerrolle

På Jejsing Friskole ønsker vi, at eleverne skal lære at tage medansvar for egen læring. Derfor er der frirum for eleverne til at planlægge deres eget arbejde i det, vi kalder ”egentiden”. Samtidig er der faste fag og kurser med lærertilrettelagte forløb. Hos os er læreren derfor både vejleder og underviser, og som sådan kendetegnet ved at være:

  • en nærværende og engageret vejleder og underviser, udfordrer, inspirator og stemningsbærer for den enkelte og gruppen.
  • lyttende og reflekterende omkring børnenes læringssituation såvel fagligt som socialt
  • god til at strukturere og åbne muligheder for læringsforløb
  • støttende i børnenes refleksion over egen læring
  • åben over for at dele sin viden med andre lærere

De enkelte faglærere har ansvaret for at følge eleverne i deres selvstændige arbejde og tilbyde fagkurser og i sidste ende være garant for, at alle kommer igennem niveausvarende stof.

Hos os er der tid til individuel undervisning, og derfor har vi en god føling med den enkeltes faglige niveau og interesser.

Vores værktøj er dialogen, det gode eksempel og løbende evaluering.