Inspiration

Jejsing Friskoles pædagogik og praksis er inspireret af grundtankerne omkring at lære eleverne at tage ansvar for egen læring. I praksis er det primært igennem Egentiden på skemaet at Jejsing Friskole skiller sig ud fra andre skoler. Læs mere omkring Egentiden under menufanen: Undervisning - Skolens egne fag og menufanen: Pædagogik - Praksisbeskrivelse. 

Jejsing Friskole praktiserer tankerne om medansvar og medbestemmelse via inddragelse af børnene i den ugentlige skemaplanlægning, individuel målsætning/evaluering i elevernes Egentid, skriftligt arbejde gennem Den Frie Tekst, ugentlige elevforedrag, valgfrit emne/projektarbejde og i så vidt mulig omfang offentliggørelse af børnenes produkter.

På Jejsing Friskole inddeles børnene i aldersintegrerede grupper, læs mere om dette under menufanen: Om skolen - Inddeling i grupper. I de aldersintegrerede grupper sikres den demokratiske dannelse gennem ugentlige møder, hvor eleverne får lov til at styre møderne og komme til orde. Også den daglige jobtid er en del af den demokratiske dannelsesdel.

På Jejsing Friskole udbydes der på skemaet lærertilrettelagte fagtimer, hvor elevernes valgmuligheder er mere begrænsede. Dette sikrer det faglige niveau, og vi tror på, at der er visse døre, vi voksne må tage ansvar for at åbne for eleverne. 

På Jejsing Friskole har vi valgt, at vi ønsker friheden til at tage det bedste fra forskellige pædagogikker/metoder.