Nyheder

Generalforsamling d. 5.april 2018
 
Formandens beretning og skoleleders beretning, samt regnskabet 2017 blev fremlagt. Regnskabet blev gennemgået for generalforsamlingen af friskolens revisor Niels C. Høyer fra Tønder Revision: 2017 gav et underskud på 152.000kr, hvilket dækkes ind af den solide egenkapital som friskolen råder over. Der arbejdes på at hæve elevantal og med den gode lærernormering og de øvrige investeringer i at fastholde de gode rammer til undervisningen ser bestyrelsen meget positivt fremad på det kommende skoleår.
Carina Clausen, Morten Brodersen og Melanie Bonde blev valgt ind i bestyrelsen, som udover de nævnte også tæller Hans Michelsen, Annette Bucka, Nauja Wihlborg og Lotte Sinning Petersen. Suppleanter: Torben Bonde, Henriette Z. Christiansen, Bettina Holm og Karina Minke. Alle suppleanter deltager i Jejsing Friskoles bestyrelsesmøder i det omfang, det er dem muligt. 
Ved spørgsmål henvend jer gerne til bestyrelsen eller konst. skoleleder Poul Erik Hunderup.
 
________________
 
Åben skole
 
Jejsing Friskole er hvert år en del af den landsdækkende kampagne
ÅBEN SKOLE, som foregik TORSDAG DEN 6. NOVEMBER FRA 17.00-19.00.

Alle interesserede var indbudt til en præsentation af skolen. Skolens personale, medlemmer fra bestyrelsen samt nogle af eleverne tog i mod og der var mulighed for at få en snak om skolen, høre om vores skema og undervisning, samt høre nogle af eleverne læse deres fritekster højt og deltage i et elevstyret værksted. 
Det var en rigtig godt aften og som altid dejligt at se nye ansigter på vores Friskole.
Se billeder fra arrangementet her

 _________________

Lysfest

Jejsing Friskole var i år vært ved Lysfesten i Jejsing d. 11.november kl. 18.00. Tønder Brass Band spillede for os under optoget.
 

August 2014

Blandet nyt

De ældste elever har omdelt JUIF-Bladet i Hostrup Sogn i Festival-weekenden og tjent en skilling til deres Berlin-tur.

Christian Clausen Friis fra Ballum er ansat som timelønnet lærer. Velkommen til Christian!

Arbejdsfredagen d. 22.august: De mange opgaver blev løst fantastisk til glæde for eleverne og ansatte - Tak for godt samarbejde til alle!! 

For at sikre at det er lettere at få kontakt til Friskolen ved børns sygdom eller lignende, har Lærerværelset nu fået egen telefon med nummeret: 30746309.

Juni 2014

Afskedskomsammen for Hanne, Louise og Rune

Lige op til sommerferien fik alle børn og forældre taget afsked med vores skoleleder Hanne, lærer Louise og alt-mulig-mand Rune på Ryttergården ved en lille afskedskomsammen. Vi ønsker dem alle 3 det allerbedste for fremtiden og takker især Hanne og Louise for en fantastisk tid og den største gave de kunne give os – en Friskole, hvor eleverne engagerer sig, og har glæden og lysten til at lære :-) Det var en bevægende og spændende tid at starte skolen op sammen med dem i de forgangne 2 år. Nu har Hanne givet skolenøglerne videre til vores nye skoleleder Aase-Lene Lysgaard Madsen og de nye lærere Kirstine og Frauke har i denne uge arbejdet på at gøre alt klar til det nye skoleår. Alle glæder sig til sommerferie, men også til at skrive et nyt kapitel på Jejsing Friskole d. 11.august, hvor eleverne starter i skole igen sammen med de 9 nye 0.klasse-elever!  

GO’ SOMMERFERIE!                                                          Melanie

Maj 2014

Ansættelse af ny skoleleder og to nye lærere

Da vores nuværende skoleleder, Hanne Petersen og vores lærer, Louise Bech har opsagt deres stillinger grundet private omstændigheder, har Jejsing Friskole været igennem ansættelsesrunder for både skoleledere og lærere. Desuden har vi skulle ansætte en lærer mere - grundet stigende elevtal.

Ansættelsesudvalget har enstemmigt valgt at pege på Aase-Lene Lysgaard Madsen fra Højer som vores nye skoleleder, og hun har svaret med et meget glad JA tak.
 
Aase-Lene har været med til at starte Højer Design Efterskole op - først som formand for bestyrelsen og siden som forstander gennem 3 år. Hun er fagligt meget velkvalificeret til posten som skoleleder, og brænder for at undervise børnene.
På det menneskelige plan er hun nem at snakke med og udstråler, at hun er en meget rummelig person.
Aase-Lene har 2 voksne børn og et hjemmeboende barn på 14år, samt 2 voksne bonusbørn. Sammen med sin mand ejer hun Højer Antik og Livsstil-forretning, som hendes mand overtager fuldt ud her til sommer. Lige pt. underviser hun også 7-10årige i Design på Tønder Kulturskole, og læser til cand. pæd. i materiel kultur. 
Vi glæder os til samarbejdet med Aase-Lene.
 
Den ene af vores nyansatte lærere hedder Frauke Steiner Andresen. Hun bor i Hostrup og har også haft sin gang i tidligere Jejsing Skole. Derfra ved vi, at hun er virkelig dygtig lærer. Hun ser frem til at blive en del af Friskolens anderledes undervisningsform i til at undervise i en bred vifte af fag; primært dansk, tysk og de kreative fag. Frauke bliver Heidis nærmeste kollega og dermed Vitaminerne's nye gruppelærer.
 
Skolen har også ansat Kirstine Bjerregaard Kristensen, som bor i Tønder sammen med sin familie. Hun er uddannet fra Den Frie Lærerskole i Ollerup og har arbejdet på både efterskoler og folkeskoler. Kirstine er meget begejstret for vores friskoles pædagogik og måde at lave skole på. Hun underviser i en bred vifte af fag, men er primært naturfaglig og bliver Mariannes nærmeste kollega i Chimpanserne. 
 
 

April 2014

Medieforløb på Handelsskolen i Tønder

Friskolens 3.-6. klasse har været på tur til Tønder Handelsskole. Her blev de budt velkommen af nogle af de store elever, som havde planlagt et medieforløb for Friskolens elever. De lærte at lave blogs, hjemmesider og små flim. Det var en lærerig udflugt og efterfølgende lavede vores elever deres egne blogs og hjemmesider, som snarerest vil kunne ses via denne hjemmeside.

Marts 2014

Vellykket fastelavnsfest på Jejsing Friskole
Søndag d. 2. marts 2014 

Der var tøndeslagning i forskellige aldersgrupper og præmier til de bedst udklædte.
Kattekonger og dronninger blev fundet, og i spisesalen blev der serveret kaffe/Te, saft og fastelavnsboller til både store og små.

Se de flotte billeder her

Februar 2014

Vellykket teaterforløb

Torsdag d.6/2 opførte børnene fra Jejsing Friskole deres teaterstykke ”Rejsen til Pharpaharia”. 

Til generalprøven om formiddagen dukkede rigtig mange op;både børnehavebørn, bedsteforældre, naboer til børnene og pensionister fra byen. 
Om aftenen foldede eleverne sig for alvor ud, for nu var salen proppet med forældre, søskende og bedsteforældre.

Igen i år har eleverne selv skrevet og udviklet stykket. De store elever startede med at skrive en historie inden for genren Den Fantastisk Fortælling. Eleverne valgte dernæst den historie, som de mente bedst kunne laves om til et teaterstykke. 

Læs hele artikel og se billeder her

Januar 2014

Officiel indskrivningsdag

Den 21. januar var der officiel indskrivningsdag på Jejsing Friskole. 
Kommende forældre og børn var inviterede til en uformel snak med skoleleder, Hanne Petersen. 
Der kom 9 forventningsfulde børn, der alle fik en lakridspibe. Der er stadig plads til flere børn og der er også flere lakridspiber i skuffen :) 
Vi glæder os til at tage imod de kommende børnehaveklassebørn, når solen skinner og der er skolestart til agust.
Inden da skal lærere og børn lære hinanden lidt at kende gennem indskolingsforløbet - Blæksprutterne - der strækker sig fra februar til maj. 

Læs om Børnehaveklassen her


Januar 2014

Åben Skole d.10/1-2014

Overvejer du om dit barn skal starte i Jejsing Friskole? Eller er du bare nysgerrig? Så kom til Åben Skole fra kl. 10-15, fredag d.10/1-2014.
Mellem kl. 10-13 deltager de interesserede børn i Højtlæsning af Fritekst, lidt "Egentid", sang og fællesspisning og til slut kan de deltage i elevstyrede værksteder. Fra kl. 13-15 er der informationsmøde for de voksne - mens børnene må gå ind og være med i SFO´en.
Dette er vores sidste informationsmøde inden den officielle indskrivning d.21/1-14.
Vel mødt 

December 2013

Nye møbler

Skolen har indkøbt 24 flotte kontorstole med fodstøtte samt tilhørende borde. Desuden er der nu 5 høje taburetter med 4 forskellige højder benstøtte  i hver gruppe, så eleverne kan sidde godt ved de høje barlignende borde.

De nye møbler pynter i de to store grupperum, hvor der i forvejen står nye sofaer, reoler og en hestesko med vores egne "Jejsingbænke".

I det kommende år vil der blive indkøbt endnu flere stole og borde.

November 2013

Åben skole på Jejsing Friskole d.7/11 2013

På Jejsing Friskole slog vi dørene op d.7/11 for alle interesserede.
Arrangementet var både for nuværende forældre, kommende forældre og alle der gerne ved selvsyn ville se og høre om, hvad vi egentlig går og laver på vores lille nye skole i Jejsing.
Spredt ud over skolen stod lærere, elever, skolelederen og forældre klar til at fortælle noget om netop deres kompetence-områder. Der var mulighed for at høre korte oplæg om fagindhold, struktur, metoder, målsætninger og pædagogik.
Også på tomandshånd kunne man få en snak om, hvordan vi griber de forskellige fag an - og hvad det særlige er ved vores måde at gøre tingene på.
Hele eftermiddagen kørte ”Læring i bevægelse-workshops” inden for alle fag, som både voksne og børn var velkomne til at deltage i.
Vi lægger stor vægt på inddragelse af eleverne og derfor lavede vores børn elevstyrede værksteder og læste højt af deres fritekster i løbet af hele eftermiddagen.

August 2013

Forrygende skolestart

Torsdag d. 8/8 steg flaget for andet år i træk til tops på Jejsing Friskole i forbindelse med "Første skoledag".

Denne gang talte eleverne hele 45 - fordelt på årgangene 0. - 6. klasse. Særlig glade var vi for at byde velkommen til vores 7 elever, der startede i 0. klasse og vores 2 nye piger i 2. klasse. 

Både Vitaminerne og Chimpanserne kunne sætte sig tilrette på deres nye "Jejsing-bænke", som forældre og andre frivillige havde snedkereret i løbet af sommerferien. Hvert grupperum har udover de nye "hestesko", hvor eleverne samles om mangt og meget, fået udvidet deres areal og en meget mere alsidig og spændende indretning. Dette arbejde fortsætter lidt endnu, så vi omkring efterårsferien kan præsentere 2 grupperum med et optimalt og inspirerende læringsmiljø.

Børnene har helt fra starten kastet sig over arbejdet; man kunne næsten forledes til at tro, at de har savnet både det, hinanden og lærerne. 

Vi glæder os alle til et endnu et år med dejligt samvær og spændende udfordringer på vores lille Friskole her i Jejsing.

Læs avisernes indslag om vores første skoledag: Ugeavisen.dk og JV.dk  

 

Maj 2013 Del 2

KOM TIL SÆBEKASSELØB I BYFESTEN                                                                                                                                              

Støtteforeningen til Jejsing Friskole afholder i år et sponsorløb til fordel for etablering af skater- og klatrefaciliteter til Hostrup sogns unge. Dette er et projekt, som vi I samarbejde med JUIF samler penge ind til.

DU SKAL MEDBRINGE: 

1 HJEMMELAVET SÆBEKASSEBIL

1 SPONSOR (sponsorkontrakt skal rekvireres)

1 TEAM á 2-3 deltagere

Vi afholder workshops lørdag, den 25. maj og lørdag, den 1. juni, hvor vi vil være behjælpelige med at bygge sæbekassebilerne. For kr. 300,00  kan du/I få materialer til at bygge din sæbekassebil.

Tilmelding til workshops er henholdsvis den 22/5 og 29/5 af hensyn til anskaffelse af materiale.

Tilmelding skal ske til Frank Knudsgaard (30 28 11 89) eller Hans Michelsen (51 27 28 88) 

 

Regler  og rammer for sæbekasseløbet

Løbet foregår lørdag, den 8. juni fra kl. 11-12.

Løbet varer 20 minutter og ruten er beskrevet nedenfor.

Hjemmelavet sæbekassebil medbringes (sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand, fremstillingsomkostninger maks. kr. 500,00)

Sponsor: du skal skaffe en eller flere sponsorer som i den gode sags tjeneste vil støtte dig med et på forhånd aftalt beløb pr. gennemført runde.

Sponsorer kan være virksomheder, forældre, bedsteforældre, store søskende m.m. (kun fantasien sætter grænsen)

Sponsorkontrakt udleveres ved tilmelding.

Der vil være præmier til bl.a. Flest kørte runder, største indsamlede beløb til formålet m.m.

Ruten starter ved børnehaven med le man-start. Der køres hen til cykelskuret, ud på vejen,  rundt om hellen og tilbage og rundt om den fjerneste basket-kurv.

Der er ingen alders- eller kønsbegrænsninger ;) alle kan deltage.

Der er mulighed for at deltage ved workshops på skolen, hvor I kan få hjælp til fremstilling af sæbekassebiler. For kr. 300,00 vil der blive stillet materialer og værktøj til rådighed. Eget må gerne medbringes.

 

Tilmelding skal ske til Frank Knudsgaard (30 28 11 89) eller Hans Michelsen (51 27 28 88)

 

 

Maj 2013 Del 1

Støtteforeningen til Jejsing Friskole

 

indkalder hermed til generalforsamling.

 

Det foregår mandag den 13. maj, kl. 19.00 i skolens SFO.

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.                                                                               (På valg: Anja Lund, Ulrik Pilgaard, begge ønsker at modtage genvalg)

5. Valg af 2 revisorer samt én suppleant.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Støtteforeningen for Jejsing Friskole

______________________________________________________________________

April 2013

På generalforsamlingen for Jejsing Friskole aflagde formand Melanie Bonde og skoleleder Hanne Petersen  beretning over året, der er gået og regnskabsrapportens hovedtal blev gennemgået. Regnskabet 2012 viser et særdeles godt og  positivt resultat, hvilket i afgørende grad skyldes det store forældreengagement. Vores tilsynsførende Ute Eigenmann fremlagde også tilsynsrapporten for skoleåret 2012/13. Selve valgdelen endte med genvalg af bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. Bestyrelsen 2013: Christian Bohsen, Carina Clausen, Hans Michelsen, Frank Knudsgaard, Torben Bonde, Melanie Bonde, Dorthe Jensen. 1.suppleant Charlotte Kjeldsen, 2.suppleant Lotte Sinning Petersen, 3.suppleant Stephanie Sønnichsen. Tillykke til alle med valget! Yderligere info fra generalforsamlingen vil snarest blive lagt ind på hjemmesiden sammen med regnskabsrapporten og tilsynsrapporten.

______________________________-

Marts 2013

 

* INDKALDELSE  til  GENERALFORSAMLING *

 for

 Jejsing Friskole

 

Torsdag, den 4.april  kl. 19.00

 på

 

Jejsing Friskole

 Kærvej 22, Jejsing

 6270 Tønder

 (i den lille sal)

 

 

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsen aflægger beretning.

3.      Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.

4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.

4.b.   Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.

5.      Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds.

6.      Indkomne forslag.

7.      Eventuelt.

 

Skolekredskontingentet er indeholdt i forældrebetalingen og bestyrelsesarbejdet. For øvrige personer gælder det, at kontingent for medlemskab i skolekredsen er fastsat til kr. 50 og betales ved indgangen.

Friskolen er vært ved kaffe og kage. Vi glæder os til at se jer alle!

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Jejsing Friskole

 

______________________________________________________________________________________________

Støtteforeningens Dåseindsamling

Tønder kommune har givet støtteforeningen tilladelse til at indsamle dåser 4 gange om året. Vi vil via hjemmeside, JUIF-blad og standere gøre opmærksom på, hvor og hvornår der kan afleveres dåser.

Vi opfordrer til, at dåserne afleveres på skolen eller på Agertoften 5, (i garagen). Første officielle indsamling foregår;

                                        Lørdag, den 9. marts 

Ved spørgsmål hertil, kan Ulrik Pilgaard kontaktes på tlf. 25 37 49 79

_____________________________________________

Februar 2013 Del 2

Teaterforestillingen blev en bragende succes! Forestillingen, der omhandlede en moderne udgave af “Klods Hans” fordrede alle elevers koncentration og de voksede under tilskuernes medleven og klapsalver. Deres glæde ved at spille stykket, som de selv havde skrevet, var tydelig – og det hele var arrangeret i en superflot kulisse!!

Fastelavnsfesten var meget velbesøgt og det viste sig igen, at der er masser af opbakning i sognet til traditionsbundne arrangementer :-)

 

Februar 2013 Del 1

I uge 6 har eleverne været dybt engageret i deres teater-emneuge som afsluttes med en aftenforestilling torsdag d. 7.februar kl. 18. Der er generalprøve samme dag kl. 10-11, hvor alle interesserede er velkomne!!

Fastelavnsfesten afholdes i år søndag d. 10.februar på adressen Kærvej 22, som nu både huser Børneuniverset og Friskolen :-)

_______________________________________ 

Januar 2013 Del 2

Under den officielle indskrivningsdag d. 22.januar blev der indskrevet 7 nye elever til bhv.klassen og 1 ny elev i 2.klasse til det kommende skoleår 2013/14. Hanne og lærerne tog godt imod med en lakridspibe - traditionen tro :-) De kommende bhv. klasseelever fik også en introduktion omkring indskolingsforløbet "Blæksprutten" i uge 8-17. Friskolen bliver i denne tid jævnligt kontaktet og får besøg af interesserede forældre og børn - det glæder alle. Lige nu arbejdes der på at anskaffe flere iPads og hurtigere bærbare PC'ere vha. støtte fra fonde og Støtteforeningen. 

Januar 2013 Del 1

Så er den nye hjemmeside i luften, og skulle der være nogen der savner nogle oplysninger på den, så henvend jer gerne til Hanne :-)

Tak til alle der deltog i Informations-aften d. 17.januar og vi kan oplyse at Friskolen afholder Åben SKOLE fredag d. 15. marts. Interesserede forældre er derudover altid velkomne til at kontakte skolen for at aftale et besøg.

Generalforsamlingen er fastsat til torsdag d. 4.april. Iflg. Friskolens vedtægter skal indkomne forslag være bestyrelsen ihænde senest d. 1.februar. 

Alle ønskes et herligt år 2013!

____________________________________________________

December 2012 Del 2

Eleverne har været til Juleafslutning i Hostrup Kirke d. 19.december. Eleverne fremførte Juleevangeliet som læseteater og en julesang. Sognepræst Katrine Tilma fortalte om julen med udgangspunkt i julepynt. Det var meget fint og hyggeligt. Udover børnene var kirken godt besøgt af en pæn skare af forældre og bedsteforældre.

Ansættelsesudvalget, samt 2 elever (Emil H. og Amanda) havde 6 ansøgere til samtale i uge 51, og udvalget valgte at pege på Pernille S. Hansen til Mariannes barselsvikariat d. 1.1.2013-1.7.2013. Pernille glæder sig til at komme igang efter nytår, og I kan læse mere om Pernille i menulinjen under Ansatte :-)

Bestyrelsens Julehilsen til alle kan læses i menulinjen under Forældreinfo.

HUSK: Vi afholder en ny Informationsaften d. 17.januar 2013. Sig det gerne videre :-) 

December 2012 Del 1

Friskolens stand ved Julestuen d. 24.november gav et godt overskud til eleverne. På billedet overrækker Emil hhv. kr. 1100 til Chimpanserne og Vitaminerne til hver deres gruppekasse. Borgerforeningen kom også med en kontant gave til Friskolen fra deres stand ved Julestuen. Stor tak fra friskoleeleverne :-)

Julestuen i levende billeder: Se under galleri/video

________________________________________________________

November 2012 Del 4

Vores engagerede lærer Marianne skal være mor :-) og denne glædelige begivenhed gør, at Jejsing Friskole søger 1 BARSELSVIKAR pr. 1.januar 2013. 

- Vi ser frem til ansættelsessamtalerne i uge 51 :-)

 

November 2012 Del 3

Offentliggørelsen af Informationsaftenen blev desværre ikke optimal, og vi beklager, at en del forældre havde ikke hørt om arrangementet eller ikke kunne deltage med så kort varsel. Der var også flere lokale arrangementer på samme dag, og derfor vælger vi at afholde endnu en Informationsdag i januar :-) En stor tak til de fremmødte som fik en god orientering om skolens organisering, målsætning, læringen i hverdagen, samarbejdet mellem eleverne og lærerne, samt forældreengagementet.

Her kommer et link til en video fra Åben Skole arrangementet i september: Se under galleri/video

November 2012 Del 2

Så er der novembernyt lagt ind under Forældreinfo. Ombygningen af den østlige del af bygningerne er i fuld gang. Skolekøkkenet er derfor først igen brugbart om 14 dage.

Husk: Julestuen d. 24.november kl. 10-17 med masser af spændende stande og aktiviteter!

November 2012 Del 1

Der er med Støtteforeningens opbakning blevet afholdt Førstehjælpskursus over 2 aftener til alle SFO-frivillige og vores ansatte. Det har været 2 lærerige og værdifulde aftener for alle deltagere.

I denne og næste uge lanceres der en kampagne for en større forståelse af De frie grundskolers indsats og arbejde. Der annonceres i landets førende aviser. Se mere på:  http://www.facebook.com/defriegrundskoler?fref=ts 

Der afholdes informationsaften d. 22.november for interesserede elever og forældre. Program følger snarest.

____________________________________________________ 

Oktober 2012 Del 4

Forældrestyret skole fredag d. 5/10-2012

I løbet af skoleåret tager vores leder/lærer team 2 dage på pædagoisk dag, hvor de bl.a. arbejder med at udvikle skolens pædagogiske koncept.

På disse dage har forældrene mulighed for at træde til som "lærere" og stå for undervisningen.

Den 1. gang var det fire mødre, der havde meldt sig, og vi havde arbejdet med et koncept, så vi fik børnene aktiveret - både fysisk, sanseligt og kreativt.

Vi havde lavet 3 værksteder, og delte børnene op i 3 hold. Med ligelig fordeling af store og små på hvert hold.

Hvert hold havde 1 time i hvert værksted.

Værksted 1: Badminton/Dødbold i multihallen

Værksted 2: Gætte indhold i forskellige kasser og udfylde en tipskupon med hvad man troede indholdet var. Derefter div. lege efter børnenes eget valg i SFOén

Værksted 3: "Lego-byggeleg" hvor hvert hold valgte en Teamleder, der skulle sørge for at div. opgaver blev løst inden for en bestemt tidsramme.

Vi afsluttede dagen i grupperummet og talte om, hvordan børnene syntes dagen var gået. Enstemmigt syntes de, at det havde været spændende, og de fortalte hvilket værksted, de havde syntes bedst om.

Det har været helt utroligt berigende at kunne få lov at bidrage med noget sådan en dag. At kunne opleve børnene i deres dagligdag, og hvordan de agerer overfor hinanden.

Samtidig får man en dyb respekt for det arbejde der lægges for dagen af vores lærerteam, og vi kan kun anbefale jer andre at deltage en af de næste gange.

Hilsner 

Tina N, Charlotte, Henriette & Carina.

 

Oktober 2012 Del 3

På skolernes motionsdag valgte vi på Jejsing Friskole at afholde et mini-OL. 

Eleverne fra 3. - 7. klasse har gennem de sidste par uger arbejdet med atletik i idrætsundervisningen og sammen med vores idrætslærer, Marianne, har de planlagt OL-dagen for de øvrige elever. 

Børnene blev opdelt i hold, der hver især repræsenterede et land. De forskellige lande skulle selv afgøre hvem, der repræsenterede landet inden for disciplinerne: 100 m løb, kast, cykelløb, højdespring og "ram plet".

Dagen startede med en festlig indmarch og en opvarmning forestået af de ældste elever. Dernæst løb konkurrencerne i de forskellige discipliner af stabelen - inden holdkonkurrencen i stafet også blev afholdt.

Til slut delte lærerne diplomer ud til alle, og alle børn kunne gå glade og lidt forpustede hjem på efterårsferie.

Billeder fra dagen kan ses under Galleri.

 

Oktober 2012 Del 2

Vi glæder os over at byde velkommen til endnu en elev i denne uge, så vi nu er 33 elever! Skolekøkkenet er snart anvendeligt igen for friskoleeleverne - der lægges sidste hånd på oprydningen i uge 42, så der kan startes hjemkundskab op fra november.

Alle ansatte og bestyrelsen ønsker  en go' efterårsferie :-) 

 

Oktober 2012 Del 1

Trivsels- og sundhedsuge på Jejsing Friskole

I uge 39 havde vi emneuge på Friskolen, hvor der var fokus på sundhed og trivsel.

I denne uge mødte eleverne således op med en idrætstaske på skulderen og en sund madpakke i skoletasken. Hver morgen startede vi skoledagen med en times idræt. I idrætstimerne var 0.-3. klasse på en lang gåtur, legede fælleslege og dansede breakdance. 4.-7. klasse lavede "den lille svedtest", var på en løbetur og i idrætssalen for at danse. Her dansede de både latinamerikanskeinspirerende pardanse, Jumpstyle og Hiphop. Den dansende, eksperimenterende og aktive tilgang fra morgenstunden, viste sig at være et friskt pust og eleverne var derefter klar til en ny skoledag og dagens udfordringer. For specielt de større elever var det på mange måder grænseoverskridende at skulle danse, og tilmed danse pardanse med en partner, der oven i købet var det modsatte køn end én selv. Men til trods for dette klarede alle eleverne udfordringerne, og man fornemmede hurtigt, at alle eleverne syntes det var spændende og endda sjovt at danse.

Efter idrætstimerne var der arrangeret forskellige aktiviteter såsom sundhedsmatematik, hygiejne-kursus, yogaundervisning, hjemkundskab og rollespils-opgaver omkring mobning.

Eleverne har tydeligvis været tilfredse med ugens forløb, som i øvrigt blev afsluttet med et flot danseshow.

________________________________________________________________________

September 2012 Del 2

Vi er så heldige, at Heidi Klinge starter i virksomhedspraktik hos os pr. 1/10. I første omgang skal Heidi være hos os i 2 måneder - med mulighed for forlængelse i endnu en måned. Praktikken er et led i en proces, der skal hjælpe Heidi ovenpå igen efter 10 måneders sygemelding pga. stress. Derfor lægger hun i første omgang ud med en 10 timers uge.  

Heidi har været lærer på den gamle Jejsing skole, så en del af børnene kender hende og ser frem til at hun skal være hos os. Heidi er en stor kapacitet inden for musik og derudover brænder hun for IT.  Udover musik er dansk, idræt og engelsk hendes linjefag, så Hedi har en bred vifte af kompetencer, hun kan bidrage med i hverdagen på Jejsing Friskoles hverdag.

Heidi glæder sig rigtig meget til at komme igang igen, og hun håber at friskolen kan tilbyde de rammer, der skal til for at sikre hende en raskmelding.

 

September 2012 Del 1

Så er udvalgsoversigten sat på hjemmesiden, udvalgene opfordres til at mødes og vælge en tovholder :-) Tovholderen kan kontaktes ved spørgsmål til udvalgenes arbejdsområde.

Under Skema i menulinjen kan elevernes nye overordnede skema findes. Septemberbrevet kan ses under Forældreinfo, og fortæller om natur-ekspeditionen imorgen fredag d. 21.sept. og næste uges spændende emnearbejde omkring SUNDHED OG TRIVSEL.

Læring i bevægelse er blevet godt  modtaget hos eleverne og det er også et emne, der optager DGI. "Profilskoler sparker bevægelse ind i hele skoledagen": 

http://www.dgi.dk/Nyheder/nyheder/DGI_og_Dansk_Skoleidræt_vil_certificere_skoler_[a35642].aspx

________________________________________________________

August 2012 Del 4

Til Åben Skole fredag d. 31.august deltog de fremmødte børn i de forskellige workshops: billedkunst, ude-matematik og "sprog i bevægelse". Vores engagerede lærer-team og friskoleeleverne introducerede de besøgende i, hvordan læring også kan foregå.

Der var ca 140 børn og voksne til Åbningsreceptionen om eftermiddagen. Eleverne opførte dukketeater, cirkusshow og afslørede deres kunstprojekt til stor begejstring for publikum. Det var virkeligt imponerende at se, hvad eleverne havde nået at arbejde med i de første 2 uger. Der var en ganske særlig god stemning og det var en absolut fantastisk oplevelse at være med til. Se billederne under Galleri i menulinjen :-)

En stor og varm tak for opmærksomheden og de mange gaver fra os alle på Friskolen!

Henvend dig gerne med spørgsmål på Friskolens mobil: 30747304 eller hos skoleleder Hanne Petersen på mobil: 52408624. Husk at indskrivning på Friskolen bør ske inden d. 5.september, da dette er skæringsdatoen for Undervisningsministeriets tildeling af statstilskud til antal tilmeldte elever på friskoler.

August 2012 Del 3

Læs  gerne August-brevet til forældrene under Forældre-Info :-)

Behovs- og ønskelisten til venstre på denne side er opdateret af lærerne, hvis du leder efter en lille opmærksomhed til vores Åbent Hus arrangement på fredag..  

August 2012 Del 2

Den 13.august 2012: 1.skoledag blev fejret med flag og glade børn :-) Jejsing Friskole siger tak til alle der har lagt kræfter og engagement i at realisere denne store dag!! Nu glæder vi os til at gøre bygningerne til en levende base for et lærerigt, trygt og sjovt skoleliv!! 

August 2012 Del 1

Støtteforeningen  for Jejsing Friskole har netop konstitueret sig, og vi ønsker Ulrik Pilgaard tillykke med valget til formand. Bestyrelsen er allerede meget aktiv på flere områder for at bakke op om Friskolen.Forældre, bedsteforældre og flere foreningsfolk har også brugt deres fridage/fritimer på Friskolen for at klargøre skolen til 1.skoledag!! Lærerne og skolelederen er ved at lægge sidste hånd på planlægningen af skoleåret 2012/13. I de kommende dage sendes der info ud til alle forældre og elever :-)

Der vil blive afholdt en kombineret Åben Skole og Åbningsreception fredag d. 31.august. Nærmere info følger!

Er du/I interesseret i Friskolen, så henvend jer gerne til skoleleder Hanne Petersen på mobil: 52408624. Der er ved at blive oprettet tlf.numre til både SFO'en og Friskolen. Disse oplyses hurtigst muligt.

________________________________________________________________

Juli 2012

Vi er i fuld gang med klargøringsopgaverne på Friskolen her i juli måned og skulle du/I ønske at støtte Friskolen med en eller flere af de ting, der er på behovs- og ønskelisten til venstre, så kontakt gerne Anja Lund fra Støtteforeningen på anjalund@ofir.dk. Det behøver absolut ikke være nyt for at kunne gøre gavn ;-)

________________________________________________________________

Juni 2012 Del 2

D. 26.juni blev der afholdt stiftende Generalforsamling i "Støtteforeningen Jejsing Friskole" og bestyrelsen kommer til at bestå af Ulrik Pilgaard, Sten Hansen, Anja Lund, Signe Hammeriksen og Frank Knudsgaard. Suppleanter bliver Leif Andersen og Hans Michelsen. Carina Clausen blev kasserer for Støtteforeningen og Friskolebestyrelsens repræsentant (uden stemmeret). Tina Nissen og Hans Christian Rasmussen blev valgt som revisorer. Der blev samme aften drøftet mange gode ideer til at skaffe bidrag udover de tiltag, der allerede er godt igang. Mange af tiltagene vil også komme til gavn for foreningerne og alle andre andre brugere af skolens bygninger og område. 

Juni 2012 Del 1

Så er beskrivelsen vedr. Jejsing Friskole lagt på hjemmesiden her ovenover Nyheder :-)

Om 2 måneder slår friskolen dørene op til et længe ventet 1.skoleår. I den kommende tid vil vi arbejde med den endelige lokaleindretning, anskaffelse af det fornødne IT-udstyr og undervisningsmateriale mm. 

I denne uge er der byfest i Jejsing, og arealet omkring skolebygningerne vil danne rammen for mange gode oplevelser de næste dage! Det er friskolens ønske, at skolebygningerne og arealet også fortsat anvendes af så mange aktører som overhovedet muligt på alle tider af året.  Så har du en idé eller et arrangement, og mener det også kunne foregå i friskolens rammer, så sig til :-) 

____________________________________________________________________

Maj 2012 Del 3

Jejsing Friskole har afholdt Info-aften d. 29.maj. Friskolens leder/lærer team gav de fremmødte et indblik i et kommende skoleskema og selve organiseringen af friskolen. Der blev givet konkrete eksempler på de muligheder, der er  for at integrere dannelse og uddannelse, samt kreativitet og læring i dagligdagen på friskolen. Levende billeder i form af videointerview af elever fra Freinetskolen i Valby gav mødedeltagerne et billede af, hvordan elever tænker om skoleformen med aldersintegrerede grupper, og hvad de tager med sig fra skolen. Jejsing Friskoles leder-/lærerteam henter inspiration fra Freinetskolen, men ønsker ikke at skabe den helt samme skoleform i Jejsing.  Der vil snarest blive lagt en beskrivelse på hjemmesiden vedr. den aldersintegrerede undervisning. Det var tydeligt, at de ansatte har noget på hjerte, og det fik de formidlet ud. Hanne, Louise og Marianne vil gerne give eleverne et skoleliv med glæder, de aldrig glemmer. Interesserede, der ønsker flere informationer kan gerne kontakte skoleleder Hanne Petersen på mobil: 52408624 eller email: hannejejsingfriskole@gmail.com 

Maj 2012 Del 2

Indskrivningsdagen d. 11.maj gav forældre og elever mulighed for at hilse på skoleleder Hanne Petersen og lærer Marianne Roued i et af klasselokalerne. Alle eleverne fik udleveret en lakridspibe - en tradition, der på opfordring fra en række børn hermed er taget op igen. Det var en stor dag for især de yngste, og skolen var fyldt med en glad stemning af leg og aktivitet hele eftermiddagen :-)Der vil også være mulighed for at høre meget mere om skolens hverdag, og få en snak med Hanne, Marianne og Louise til Informationsaftenen d. 29.maj. Alle interesserede er fortsat meget velkomne til at henvende sig for at få en individuel rundvisning og en snak om Friskolens undervisningstilbud. Vi har fortsat løbende indskrivning.

Den lokale husstandsindsamling resulterede i kr. 14.300 på trods af, at mange ikke var hjemme. Beløbet er øremærket til indkøb af især undervisningsmateriale til opstarten i august. En flot støtte, som vi fra Jejsing Friskole gerne vil udtrykke en stor tak for! 

Maj 2012 Del 1

Så fik vi skoleleder Hanne Petersens ansættelse godkendt til den ekstraordinære Generalforsamling, som vi afholdt igår.
Vi har ligeledes ansat Louise Bech Hansen, som lige nu er ved at afslutte sit lærerstudie i Århus. Louise er 28år, kommer oprindeligt fra Ansager ud af en landbrugsfamilie, og er meget alsidig. Hun har natur/teknik, fysik/kemi, tysk og materiel design som liniefag. Hun er lige nu igang med teater/drama på Seminariet og er ved at svejse på sin afgangsopgave i Materiel Design. En hesteplov fra forældrenes gård genopstår på ny som skulptur under Louises hænder.  Louise flytter til Flensborg i forbindelse med sin ansættelse hos os. Til indskrivningsdagen har Louise sendt os en videohilsen, som vil blive afspillet for forældre og elever.

___________________________________________________________________________

April 2012 Del 2
Ansættelsesudvalget glæder sig over at kunne indstille Hanne Petersen til ansættelse som skoleleder på den ekstraordinære Generalforsamling d. 10.maj. Hanne er 37 år og er opvokset i Jejsing - og kender egnen. Hun har rejst verden rundt, boet i Kbh. de sidste 15 år og kommer fra en stilling som lærer på Freinetskolen i Valby.

Hanne blev færdiguddannet som lærer i 2003, hvorefter hun blev ansat på Freinetskolen i Valby. Freinetskolens lærere er vant til at deltage i og varetage ledelsesopgaver som en naturlig del af deres ansættelse. Hun vægter kombinationen mellem dannelse og uddannelse fra indskolingen og op igennem skolegangen. Hun har fokus på at der på Jejsing Friskole skabes de rammer, som sikrer, at eleverne udvikler sig bedst muligt på det faglige, personlige og sociale plan. Hanne ønsker i høj grad også at være aktiv i undervisningen, og hun glæder sig til at starte Friskolen op her hos os.
Marianne Roued fra Tønder er blevet ansat som den ene af lærerne, og vil sammen med Hanne og den sidste lærer være at træffe på Friskolens officiele indskrivningsdag d. 11.maj kl. 15-17. Den sidste lærer ansættes i de kommende uger, og dermed vil leder-/lærerteamet være komplet til opstarten. Yderligere ansættelser kan blive aktuelle i takt med øgning i elevtallet.

Vi står gerne til rådighed for en individuel rundvisning og en informativ snak om vores kommende friskole i Jejsing. Henv. Carina Clausen, mobil: 29210136 eller Melanie Bonde, mobil: 28247514. 

April 2012 Del 1

Jejsing Friskole har ansat Cecilie Bollerup fra Tønder i en 10 timers stilling som skolesekretær fra d. 1.august. Cecilie kommer med de bedste anbefalinger og en solid baggrund som bogholder og friskolesekretær. Desuden har hun været FDF spejderleder og håndboldtræner i hhv. Bredebro og Tønder, samt været med til at starte Værestedet "Cilles Corner" i Bylderup Bov (klubtilbud til 4.-7.klasse). Vi glæder os over, at Cecilie søgte stillingen og ser frem til samarbejdet.  

I disse dage modtager vi allerede mange ansøgninger til lærerstillingen, og ansættelsesudvalget er igang med at nærlæse dem med henblik på ansættelsessamtalerne i uge 17.

___________________________________________________________________________

Marts 2012 Del 3

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som flg.:
Melanie Bonde - formand
Frank Knudsgaard - næstformand
Carina Clausen - kasserer
Torben Bonde - bestyrelsesmedlem
Christian Bohsen - bestyrelsesmedlem
Hans Michelsen - bestyrelsemedlem
Dorthe Jensen - nyt bestyrelsesmedlem
Betina Bisgaard - 1. suppleant
Lotte Sinning - 2. suppleant
Charlotte Kjeldsen - suppleant
Stephanie Sønnichsen - ny suppleant
og Gitte Pilgaard - ny suppleant.
 

Marts 2012 Del 2

Husk at møde op til Generalforsamlingen d. 29.marts kl. 19.30 i den gl. Gymnastiksal for at høre mere. På valg er alle suppleanter, hvor Betina Bisgaard, Heidi Jensen og Lotte Sinning modtager genvalg. Derudover er Charlotte Kjeldsen, Torben Bonde og Melanie Bonde på valg til bestyrelsen og alle modtager genvalg. 

Vi ser frem til at se alle :-)

Har I spørgsmål, er I meget velkommen til at ringe til:

Carina Clausen på mobil: 29210136 eller Melanie Bonde på mobil: 28247514

 

Marts 2012 Del 1

Jejsing Friskole's Åbent Hus arrangement lørdag d. 3.marts blev en glædelig succes med små 100 fremmødte, hvilket også resulterede i flere indskrevne elever. Der var livlig interesse for tegnekonkurrencen hos børnene, ligesom mange benyttede muligheden for at få en rundvisning i lokalerne.

_____________________________________________________________ 

 

Februar 2012 - Del 2

* Fastelavnsfest søndag d. 19.februar.

Der var godt fyldt op til fastelavnsfest i Jejsings Multihal da børnene slog til tønderne i de forskellige aldersgrupper. Omkring 130 mennesker tilbragte en solrig familiesøndag sammen, og børnene havde været kreative og fantasifulde i valget af deres kostumer - sammen med deres forældre :-)  

Februar 2012 - Del 1

Friskoleforeningen har aflagt os et besøg d.8.2. hvor også Bedsted Friskole var repræsenteret. Vi fik mange gode råd og informationer med fra mødet. Ud fra vores drøftelser kan vi se muligheder i at ansætte en fælles skolesekretær for de 2 friskoler.

Så er der Fastelavnsfest på Jejsing Skole søndag d. 19.februar, og vi afholder en Rundvisningsdag for at fremvise den kommende Jejsing Friskoles rammer lørdag d. 3. marts kl. 10-12 med en tegnekonkurrence til børnene med Biografbilletter og Fætter BR Gavekort som præmier.

Vi glæder os til at afholde ansættelsessamtaler vedr. skolelederstillingen i næste uge. Der er ialt indkommet 14 ansøgninger, der favner bredt i forhold til baggrund og erfaringer. Når skoleleder er ansat, arbejder vi videre med stillingsopslag til lærerne. De annonceres her på hjemmesiden, i Friskolebladet og på Jobindex. 

 ____________________________________________________________________________

Januar 2012

Vi arbejder i disse dage med at få skaffet inventar til lokalerne og for at få en afklaring mht. friskolens del af bygningen i samarbejde med kommunen.

Vi har i fællesskab med Bedsted Friskole haft revisorer fra RSM Plus i Skærbæk på besøg, som gav os et dybere indblik i friskoledriften fra den administrative side. Friskoleforeningen har været os behjælpelig med budgetter ud fra forskellige forudsætninger, og den del arbejder vi løbende med.   

Vi glæder os over de indkomne ansøgninger til lederstillingen og ser frem til de kommende ansættelsessamtaler i uge 8.

Der afholdes officielle indskrivningsdage for eleverne fra marts måned af, når skolelederen er ansat, og der afholdes nyt Info-møde i april/maj 2012.

Har du/I spørgsmål til vores kommende friskole - ønsker I en rundvisning eller en uforpligtende snak med os - så kontakt os gerne. Kontakt-info findes øverst til højre her på Forsiden under Bestyrelsen.

_____________________________________________________________________________

December 2011

Året går på hæld, og arbejdet omkring Friskolens opstart går ind i det nye år med aktivitet på flere fronter. I januar er der bl.a. møder med kommunen ang. inventar og lejemålet, stillingsannonceopslag på leder, Friskoleforeningen aflægger os et besøg og opstartsmøde til byfesten, hvor Friskolen gerne vil være aktiv medarrangør.

Vi har inden jul besøgt Løgumkloster Friskole, som gerne vil samarbejde med os fremover. Denne friskole arbejder med stor vægt på projekt- og emneugeorganiseret undervisning frem til 9.klasse. I 1992 dannede 8 elever i 0.-4.klasse grundlag for deres opstart i det gamle hotel i Løgumkloster. Derfra er det gået støt opad til, at de kun indskriver 8 elever i hver ny 0.klasse. Dvs. der arbejdes ud fra et samlet maks. elevtal på 80. Det var et spændende og inspirende møde med en friskole, der bærer præg af mange års gode erfaringer.

Der er lavet flotte streamere til bilerne - hjælp os med at få dem ud at "køre".  De kan fås ved henvendelse til email: melaniebonde@msn.com eller på Kærvej 24. Nye foldere er ligeledes i arbejde og næste info-møde er sat til april/maj 2012.

Husk også at indskrive dit børnehavebarn til start 2013, 2014 og 2015.    

Vi ønsker alle en Glædelig Jul og et rigtigt Godt Nytår med mange glæder!

______________________________________________________________________________

November 2011 

I samarbejde med Borgerforeningen afholdt Jejsing Friskole INFO-møde d. 23.november 2011. De 50 fremmødte fik et indblik i bl.a. Friskolens værdigrundlag, økonomi, bus/taxa ordning og fik svar på mange af de spørgsmål vedr. de overvejelser, som alle hver især gør sig for deres børn. 

Denne aften var 1. indskrivningsdag, hvilket resulterede i 31 elever til opstarten august 2012. Eleverne fordeler sig pt. på klasserne 0.-7.klasse. Derudover blev et antal børnehavebørn forhåndstilmeldt. Der blev taget en del foldere og indskrivningsskemaer med hjem, og vi opfordrer til at forældre indskriver deres børn hurtigst muligt, så vi kan få det korrekte antal stillingsopslag udarbejdet mht personaleansættelse i det tidlige forår. Vi har fået et klart billede af, at der er et reelt behov for Jejsing Friskole og fortsætter vores ihærdige arbejde for den bedste opstart til det kommende skoleår. 

På bestyrelsens og arbejdsgruppernes vegne vil jeg gerne takke alle fremmødte for interessen for vores arbejde omkring Jejsing Friskole. Vi håber, at alle taler med naboer og bekendte efter INFO-aftenen, så alle interesserede hører om Friskolens opstart august 2012.

Dagen efter INFO-mødet d. 24. november 2011 var Jejsings foreninger og institutioner samlet til fælles foreningsmøde, hvor de primære emner var samarbejdsmuligheder på tværs af foreningerne og institutionerne. Der blev drøftet mange gode ideer, bl.a. arbejdes der videre med muligheden for et fælles sogneblad og afholdelse af fælles foredrag. Alle blev opfordret til at bruge www.jejsing.dk's fælles kalender til at synliggøre deres arrangementer, så dobbeltbookning af datoer kan undgås. Fra Friskolen er der på vegne af alle foreninger og institutioner indsendt en Behovsliste til Børn- og Skoleforvaltningen mht. inventar og udstyr til gavn for alle nuværende og kommende brugere af skolebygningen.  

 ___________________________________________________________________________

Oktober 2011

Vi har besøgt Brøns Rejsby Friskole i sidste uge, som pt. har 72 elever i 0.-8.klasse. Eleverne er primært fra nærområdet. Friskolen har rigtig mange kvm, incl. en halv hal, der er bygget af byen. Det er en meget velindrettet skole, hvor materialer og undervisningstid udnyttes bedst muligt. I de kreative fag kan alt omvandles til kunstneriske udfoldelser. Lejrskole arrangeres efter "Byt en skole" metode, hvor der byttes med en anden friskole i DK. Friskolen nyder stor lokal opbakning, og er et levende omdrejningspunkt i Brøns Rejsby området. De oplevede, at deres økonomiske krise sidste år for alvor fik dem til at blive sikre på, hvad de vil og ønsker at stå for. Det var en spændende aften for os. Vi er også ved at aftale en dato om et aftenmøde med Løgumkloster Friskole i næste måned.  

Jejsing Friskole står i år sammen med Kindergarten, Jejsing Børneunivers, Borgerforeningen, FDF og Lysfest-udvalget for Lysfest-arrangementet torsdag d. 10.november kl. 17.30 med afgang fra Skolen. Tønder Tambourkorps sørger for musikken. Ruten vil være: Skolen, Søndertoften, ned ad hjørnet ved Agertoften, Møllevænget, Hostrupvej, Kærvej. Der afsluttes ved Skolen, hvor der kan købes pølser m/brød og varm kakao. Vel mødt til en hyggelig aften :-)

Ved Informations-mødet onsdag d. 23.november 2011 kl. 19.30 i Multihallen på Skolen vil der være mulighed for en rundvisning på Skolen og indskrivning af børn til friskolen. Som udgangspunkt vil friskolen tilbyde 0.-9.klasse.

Friskolens info-folder er færdig, og husstandsomdeles snarest. Info her fra hjemmesiden sendes denne gang ud som Nyhedsbrev. Savner du yderligere info på hjemmesiden, meddel det gerne på email: melaniebonde@msn.com.

____________________________________________________________________________ 

September 2011

Vi har været på besøg hos Simmersted Friskole, der formår at få det maksimale ud af deres økonomiske midler. Vi fik flere direkte anvendelige råd med på vejen. I den nærmeste fremtid vil vi tage på endnu et besøg hos en nærliggende friskole, så vi kan sammenligne og drøfte, hvad der yderligere kan bruges positivt i Jejsing Friskole.

Lige nu arbejder PR-gruppen med Info-folderen, der skal deles ud inden Info-mødet i november. Værdigrundlagsgruppen har afholdt møder, og der er her fortsat mange emner at drøfte videre ud fra.  

I samarbejde med kommunen arbejder vi fortsat på en aftale om overskydende inventar og undervisningsmateriale. Vi er ligeledes igang med at undersøge økonomien omkring befordring af eleverne, og hvorvidt vi kan opnå støtte fra fonde til genanskaffelse af IT-udstyr til Jejsing Friskole.

 

Støttebeløbs-tilsagnene fra tidligere håber vi selvfølgelig fortsat er gældende. Vi vil følge individuelt op på om man fortsat ønsker at støtte Friskolen med et beløb, når opstarten nu blev rykket til 2012.

Vi vil hermed gerne benytte lejligheden til at oplyse reg. og konto-nr. til Friskole-støttekontoen, hvor støttebeløbene kan indbetales som opstarts-støtte.

Reg.nr.:9824 og konto-nr: 0003183963 i Den Jyske Sparekasse.

Der er behov for at kendskabet til Jejsing Friskoles opstart i august 2012 bliver udbredt til et stort opland. Så HUSK at snakke med naboen og alle andre, at JEJSING FRISKOLE er I GANG med alle forberedelserne til en solid ambitiøs friskole til gavn for børn og forældre!

___________________________________________________________

August 2011

Jejsing friskoles hjemmeside er nu at finde under det rette navn www.jejsingfriskole.dk og nyhedsbreve vil fremover blive sendt ud herfra. Vi har arrangeret besøg hos Simmersted Friskole fredag d. 9.9.11 i skoletiden, og interesserede kan gerne melde tilbage til Melanie på 28247514. Se gerne deres hjemmeside www.simmerstedfriskole.dk. De startede med forholdvis få elever og har haft store udfordringer i forhold til rammer og økonomi, alligevel er de ved fælles hjælp nu oppe på 70elever, har gjort en knap 200kvm stor pavillon klar til deres storegruppe og er igang med at starte en fri-børnehave op. Der er også behov for at vi holder et aftenmøde med en anden friskole, så flere kan deltage. Nærmere info følger. 

Vi er fortsat i en god dialog med kommunen vedr. bygningerne og evt. overskydende inventar.

 

_____________________________________________________________________________

Juni 2011

Der er blevet gjort en ihærdig indsats i det forgangne år for at fastholde et godt skoletilbud i Jejsing, men det lykkedes desværre ikke at overbevise vores kommunalpolitikere om at bakke os op fra skoleåret 2011/12.

Vi ved, at der er et behov for et solidt og godt alternativ i vores del af kommunen, og er klar til at gøre den arbejdsindsats der skal til for at få etableret Jejsing Friskole til skoleåret 2012/13.

Anmeldelsen af Jejsing Friskole er indsendt til opstart august 2012 og depositum på kr. 20.000,- er indbetalt til Undervisningsministeriet.

Vi har været til møde med kommunen omkring de indledende forhandlinger vedrørende skolebygningerne, og i samarbejde med kommunen arbejder vi i august videre på en konkret lejeaftale. Jejsing Børneunivers har behov for mere plads og kan se gode muligheder i at flytte med over på skolen. Vi ser frem til at være under samme tag.

Arbejdsgruppen omkring friskolens værdigrundlag er i fuld gang, og Jejsing Friskole har nu også fået en egen hjemmeside op at stå. Her vil vi i større stil kunne sende den info ud, som hidtil har ligget på www.jejsing.dk

Vi vil også meget gerne bede om jeres email-adresser, så vi kan sende sidste nyt fra Friskolen direkte ud til jer.

Kontakt os gerne for yderligere info.

Vi ønsker alle en rigtig god sommerferie!

Mange hilsner

Bestyrelsen for Jejsing Friskole