Støtteforeningens Dåseindsamling

Støtteforeningens dåseindsamling stopper fra maj 2018. TAK for al opbakning til ordningen.  

Ved spørgsmål hertil, kan Hans Michelsen kontaktes på tlf. 5127 2888

_____________________________________________