Kostpolitik på Jejsing friskole og SFO

Principper for kost, mad og måltider på Jejsing Friskole

Børnenes grundlæggende daglige kost er et forældreansvar. Det betyder, at skolen forventer, at børnene har spist morgenmad, inden de møder i skolen, og at alle elever har ernæringsrige og sunde madpakker med.

Vitaminer og Chimpanser spiser sammen i spisesalen med de lærere, de har haft i den foregående time. De store spiser i gruppelokalet, også sammen med den lærer, de lige har haft.

Vi har et køleskab tilgængeligt for eleverne, hvor det er muligt at lægge madpakkerne indtil de skal nydes.

Gode vaner bliver tillagt tidligt i livet. Det er derfor vigtigt at motivere og stimulere børnene til en sund livsstil.

GI’ MADPAKKEN EN HÅND

Den gode madpakke

Anbefalinger til en god madpakke: Rugbrød med pålæg, grovboller, gnavegrønt f.eks. gulerødder, agurk, blomkål, ærter, tomat m.m. evt. frugt.

Den lille overraskelse kan være: Nødder, rosiner, tørret frugt, ostehaps, frugtstang. Sørg for, at der er rigeligt med mad i madkassen til hele dagen.

 

Pizzasnegle og pølsebrød er også udmærkede som små overraskelser i madkassen. For at det er en sund madpakke er det blot vigtigt, man netop ser dette som en lille overraskelse/et supplement til madpakkens andet indhold.

Selvom vi kommer med ovenstående anbefalinger i kostpolitikken, så er der ikke en nul-sukker-politik på skolen. Til børnefødselsdage og ved andre særlige lejligheder sker det, at eleverne får et stykke kage eller lignende. 

Påklædning:

Børnene skal altid være klædt på til at kunne være ude. Eleverne skal være ude i den anden pause. Det skal også være muligt for os at planlægge udendørs undervisning, som kan gennemføres uanset vejret. Så et sæt regntøj i en mulepose på barnets garderobeplads er nok ikke en dårlig idé.

Frikvarterer:

Skoleåret er delt op i en udeperiode (1. april til efterårsferien) og en indeperiode (efter efterårsferien til 31. marts).

I udeperioden skal Vitaminer og Chimpanser holde alle frikvarterene udenfor, i indeperioden er det første frikvarter valgfrit inde eller ude. 

For De store gælder som udgangspunkt det samme, dog kan der laves andre aftaler med gruppelæreren.

I indeperioden tilbydes en leg i multisalen i det første frikvarter de dage, multisalen ikke bruges af andre.

Der er altid en lærer, der er frikvartersvagt. Denne lærer er ikke nødvendigvis med udenfor (eller i multisalen), men døren til lærerværelset er åben og eleverne må altid hente os. Vi mener, at det er vigtigt at sende et signal til børnene om, at vi tror på, at de kan opføre sig ordentligt overfor hinanden og passe på hinanden – også når vi ikke er der. Vi evaluerer selvfølgelig løbende på, hvorvidt denne ordning fungerer.

Trivsel:

Vi lægger vægt på et forpligtende fællesskab, som både børn og voksne er en del af. Et forpligtende fællesskab betyder, at alle har rettigheder og pligter, men alle kan også nyde at være en del af et fællesskab.

I det forpligtende fællesskab ligger også respekten for forskelligheder; vi er alle forskellige og skal have lov til det. Samtidigt kan og skal alle bidrage til fællesskabet – hver på sin måde.

Helt konkret betyder det bl.a.:

- alle taler pænt til hinanden og om hinanden

- sociale medier må ikke bruges i skoletiden – børnenes kontakt med hinanden via sociale medier er forældrenes ansvar (vi gør opmærksom på, at aldersgrænsen for at oprette egen konto på sociale medier er 13 år)

- vi lægger vægt på alderssvarende omgang børnene imellem og en alderssvarende omgang med børnene i hjemmet

- tæt kontakt mellem de voksne og børnene på skolen samt et tæt samarbejde mellem skolen og hjemmet for fælles at kunne tage hånd om børnenes trivsel

 

Antimobbestrategi

Vi tolererer ikke mobning.

Vi forstår mobning som følgende: Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne person er tvunget til at være. (Helle Rabøl Hansen, DPU, Antimobbekonsulent)

Vi har så tæt kontakt mellem børn og voksne samt børnene imellem, at vedvarende drillerier i skoletiden opdages, før de bliver til mobning.

Mobning grunder tit i lav selvtillid og lavt selvværd hos begge parter. Vi lægger på skolen vægt på tillid til egne evner og arbejder med børnenes selvværd. På den måde ruster vi børnene til både at sige fra og være åben og tolerant overfor forskelligheder.

Vi vil gerne understrege, at mobning altid er de voksnes ansvar og dermed også forældrenes. Kun ved et samarbejde mellem forældrene og skolen samt forældrene imellem kan mobning forebygges.

Konstaterer skolelederen, personalet eller forældrene alligevel mobning i skoletiden eller andre problemer med det psykiske undervisningsmiljø, skal der fra skolens side udarbejdes en handleplan indenfor 10 dage, som beskriver, hvordan problemet skal afhjælpes. Forældrene informeres om denne handleplan. Det er skolelederens ansvar, at handleplanen følges.

Ifølge loven har forældrene ret til at klage over skolens håndtering af problemerne. Klagen skal være begrundet og indgives til skolelederen eller bestyrelsen. Kan bestyrelsen ikke give klagen fuld medhold, sendes klagen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø, som træffer den endelige afgørelse. 

Digital mobning

Sociale medier må ikke bruges i skoletiden. Børnenes brug af de sociale medier er forældrenes ansvar.

Oplever forældrene digital mobning af deres barn, anbefaler vi, at forældrene retter henvendelse til det mobbende barns forældre for at aftale, hvordan mobningen stoppes. Forældrene kan også kontakte Tønder kommunes SSP.

Digital mobning har tit også indflydelse på børnenes skolegang. Derfor vil vi gerne bede om, at skolen informeres om problemerne. På den måde kan vi også bakke op om løsningsprocessen.

Hvis skolen har mistanke om digital mobning af en elev, kontakter skolen de involverede forældre.

 

Computere og Ipad:

Børnene må ikke spille på hverken computere eller Ipad  i pausetiden i skolen. Vi synes, at frikvartererne skal bruges på at lege med hinanden.

Sammen med eleverne er det dog blevet besluttet, at der én gang om måneden er Spilledag i SFO. Denne dag er også spilledag for skoledagen i indeperioden. På disse dage må børnene tage brætspil eller spillemaskiner med, som de må spilles med/på hhv. i SFO´en og i det første frikvarter. Pt. er der spilledag sidste torsdag om måneden.

Mobiltelefoner:

Mobiltelefoner skal som udgangspunkt slukkes og lægges i tasken, når barnet møder på skolen, og må først tages op igen efter den sidste time/SFO-tiden. Hvis hjemmet skal kontaktes i løbet af skoledagen, stiller skolen gerne telefon til rådighed.

 Efter aftale med læreren må mobiltelefonen gerne bruges som redskab i undervisningen, fx kameraet.

For De store kan der laves specielle aftaler med gruppelæreren, fx om brug af mobiltelefoner i frikvartererne. Generelt gælder dog, at mobiltelefoner kun må bruges i grupperummet.

Fødselsdage:

Når børnene har fødselsdag, deler de ud til egen gruppe: De store, Vitaminerne eller Chimpanserne.

I forhold til at holde fødselsdag hjemme, synes vi, det er vigtigt, at man enten inviterer hele gruppen/grupperne eller alle pigerne/drengene eller alle (et eller begge køn) indenfor et eller flere klassetrin (fra egen gruppe eller begge grupper). Vi mener, det vil være uhensigtsmæssigt for børnene, hvis man udvælger ud fra ”kærlighedsprincippet”. Forældrene har aftalt, at børnene giver hinanden gaver til ca. 20 kr., når de er hjemme til fødselsdag hos hinanden.