Målsætning

En Friskole skal ”stå mål med folkeskolen”. Vores ambitioner er større end det. Vi ønsker at være et bedre alternativ til folkeskolen – at lave den bedst tænkelige skole, hvor eleverne får den mest optimale palet af kompetencer med sig videre ud i livet.

Kogt ned til en sætning lyder vores målsætning som følger: 

Vi ønsker at skabe et kreativt læringsmiljø, hvor eleven får mulighed for at tage medansvar for egen udvikling; personligt, socialt og fagligt, i et trygt og forpligtende fællesskab - med læreren som støtte og vejleder. 

Jejsing Friskole har fokus på:

 • Elevernes medansvar og medbestemmelse
 • Tværfaglighed gennem emne/projektarbejde
 • Læring i bevægelse
 • Kreativitet
 • Tidlig sprogstimulering i tysk og engelsk

Vi lægger vægt på, at eleverne opnår:

 • Solide faglige kompetencer
 • Tillid til egne evner
 • En åben, undersøgende og kreativ tilgang til læring.
 • Respekt for forskellighed - så alle oplever trivsel og tryghed i fællesskabet
 • Evnen til at forfølge egne mål

Vi vil tilstræbe at:

 • Skabe faglig sammenhæng og kreativ udfoldelse
 • Tage hensyn til børns forskellige måder at lære på
 • Inddrage bevægelse og sundhed som en naturlig del af læringsmiljøet
 • Tilbyde tidlig sprogstimulering i engelsk og tysk
 • Have en anerkendende tilgang til børnene

Læs mere om vores værdigrundlag og pædagogiske praksis under "Pædagogik" i menuen