For kommende børnehaveklassebørn har vi en indskolingsordning – Blæksprutten. Denne kører i samarbejde med byens børnehaver. Børnene kommer på besøg på skolen 8-10 gange, hvor de stifter bekendtskab med de andre elever, lærerne og det at gå i skole.

 

Hvis du har et barn på en hvilken som helst årgang, er du altid velkommen til at kontakte skolelederen for eventuelle spørgsmål og for at lave en aftale om et besøg. Jeres barn er velkommen til at være med.
Der er derudover mulighed for, at jeres barn kommer på besøg i nogle skoledage, før der tages stilling til skolestart hos os. 
Samtidigt vil skolen vurdere, om skolen kan imødegå eventuelle udfordringer, barnet måtte have.

Når eleven begynder på skolen, er han/hun formelt på prøve i 3 måneder – dog underskrives indskrivningspapirer og der indbetales skolepenge fra starten.