Opdeling i grupper

Vores elever går i tre aldersintegrerede grupper, der efter børnenes eget valg hedder Vitaminerne, Chimpanserne (hver bhkl.-6. klasse) og De store (7.-9. klasse).

Vi oplever mange fordele ved aldersintegrationen. Hos Vitaminerne og Chimpanserne er det meget tydeligt, at når de større og de mindre børn sættes sammen, skaber det tryghed for de små og ansvarlighed hos de store. De yngre lærer af de ældre - og de store lærer af at lære de små; hvordan man går i skole, er gode venner og hvordan det egentlig hænger sammen med plus og minus.

Hos De store handler det også om at lære og lære fra sig - om det er på det faglige plan eller om at tage ansvar, at opfylde mål eller at være rustet til tiden efter 9. klasse. Eleverne afslutter 9. klasse med Folkeskolens afgangsprøve. Vi er fritaget for prøverne i hhv. kristendomskundskab og historie. Hvis et af disse fag udtrækkes, skal eleverne op i et andet fag fra samme fagblok.

For alle tre grupper gælder, at et tæt og forpligtende fællesskab skaber respekt for forskellighed på tværs af køn og alder.

Vitaminerne og Chimpanserne har hver tilknyttet to gruppelærere, som børnene har i Egentid, til foredrag samt ugeplanlægning og -evaluering. Af de to gruppelærere har hver elev en lærer som kontaktlærer for kontakten til og fra hjemmet. De store har én gruppelærer, som er kontaktlærer for alle gruppens elever.