Jejsing Skoles bygningshistorie

Indtil 1958 fungerede Jejsing skole som grundskole med årgange fra 1. – 7. klasse. Men samtidig var den en slags overbygningsskole, hvor elever fra de små landsbyskoler i Rørkær, Lydersholm og Solderup blev undervist i 6. og 7. klasse.

I april 1958 blev skolen indviet. En god ting kan ikke gøres for tit, hvorfor skolen blev indviet endnu en gang nemlig den 23. januar 1959.

Elevtallet steg stærkt og behovet for en udvidelse af skolens areal trængte sig på. Og i 1972 kunne man så tage den såkaldte ”72-bygning” i brug, - den østligste fløj, der kom til at rumme to klasselokaler, et nyt lærerværelse, kontor, depot og et beskyttelsesrum i kælderen.

I flere omgange er der sket ændringer af lokalers brug efterhånden som behovet viste sig. Således blev der i ”37-bygningen” indrettet billedkunstlokale, børnehaveklasse og senere SFO i de samme lokaler, som blev brugt til børnehaveklassen.

Ønsket om en tilbygning indeholdende hal blev et stort ønske i lokalområdet. Der blev i slutningen af 80-erne dannet en forening, Jejsing Aktivitetscenter, der havde til formål at komme med planer for en udvidelse af skolen med en hal og et nyt stort bibliotek. Planerne måtte dog i første omgang lægges i skuffen.

I begyndelsen af 90-erne trængte en bygningsfornyelse sig på. Ønsket om at få en hal i området var stadigvæk eksisterende, og der var behov for moderniseringer af faglokaler. I flere omgang blev ønskerne fremsendt til kommunalbestyrelsen, der til sidst vedtog, at bevilge 2,3 millioner kr. til udvidelse og ombygning af skolen – herunder en halv hal, der senere skulle kunne udvides til en hel hal.

I 1996 og begyndelsen af 1997 blev der udarbejdet et skitseprojekt for ombygning af skolen. Men i vinterferien 1997 ændredes alle planer, idet 37-bygningen brændte. En kaffemaskine var årsagen.

Alle planer måtte justeres, idet der nu skulle laves langt mere omfattende byggeplaner. Børnehaveklassen og SFO-en skulle indgå.  Inden de ændrede planer blev vedtaget i kommunalbestyrelsen, skete der en væsentlig ændring i forhold til de lokale ønsker, idet den halve hal, der skulle kunne udvides til en hel, når tiden var inde, blev ændret til en permanent lille hal. Hermed fik man for altid stoppet ønsker om at udvide til en hel stor hal.

Der blev udskrevet en arkitektkonkurrence, der resulterede i, at Cowi vandt, og byggeriet gik i gang.

3. september 1999 kunne den nyrenoverede og udvidede skole tages i brug ved en fest, der blandt andet vil blive husket for en ”balletforestilling”, hvor daværende og tidligere mandlige skolebestyrelsesformænd og ansatte på skolen optrådte med en lettere redigeret udgave af Svanesøen.

Efterfølgende er der sket mindre ændringer af skolens bygninger: Scenen i den gamle gymnastiksal blev nedlagt og ombygget til depot, de gamle gårdtoiletter blev ombygget til værksted og garage, Da 7. årgang blev nedlagt, blev et af klasselokalerne indrettet til natur/teknik-lokale. Dette lokale blev senere moderniseret betydeligt. I de sidste to år blev skolen teknisk opgraderet ved at alle klasselokaler fik installeret smartboards.

2010 blev Jejsing Skole besluttet nedlagt sammen med 7 andre landsbyskoler i kommunen. I 2011 blev de sidste elever sendt hjem på sommerferie; og skolen var dermed definitivt lukket som kommunal skole.

I resten af 2011 og første halvdel af 2012 blev den nye Jejsing Friskole en realitet, idet den efter at have indgået en driftskontrakt med Tønder kommune kunne råde over ca. 1000 m2.

Den resterende del af skolen bliver brugt til indretning af Jejsing Børneunivers, og hallen inkl. omklædningsrum bliver drevet af JUIF på baggrund af en aftale med Tønder kommune.

Skrevet af Peter Kjer Hansen.