Jejsing Friskoles rammer og beliggenhed

Jejsing Friskole ligger i landsbyen Jejsing, hvorfra der er 6,5 km til Tønder. Der er et aktivt lokalmiljø (se Jejsing.dk) og naturskønne omgivelser.

Friskolen har solide og meget velholdte bygninger. Skolen råder over 1400 m2 lokaler, en stor skolegård, flere gode legepladser samt masser af grønne områder.

Udover elevernes grupperum, har skolen faglokaler til håndværk & design, hjemkundskab, naturfag samt matematik. Desuden har vi en lille gymnastiksal, som både benyttes til morgensang, fortælling, musikundervisning, spisning og i indefrikvarterer.

Derudover har Friskolen adgang til en nyere multihal, til idrætsforeningens multibane samt til et udendørs idrætsanlæg.

Friskolens udenomsarealer samt lokalområdets åer og skove giver gode muligheder for udendørs undervisning - ikke mindst i natur/teknik, idræt og læring i bevægelse.

Jejsing Friskole og Jejsing Børneunivers under samme tag!

I den ene fløj af gamle Jejsing Skoles bygninger bor Jejsing Børneunivers. En dejlig nabo at have!