Skolekreds

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene, bestyrelsen samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer.
Som medlemmer af Skolekredsen kan optages tidligere elever, forældre til disse, skolens medarbejdere, samt andre der føler tilknytning til skolen.

Kontingent er indeholdt i hhv. bestyrelsesarbejdet og forældrebetalingen.  For øvrige er kontingentet for medlemskab af skolekredsen kr. 50,- om året.