Forældre-engagement på Jejsing Friskole

En friskole giver mulighed for i høj grad at engagere sig i sine børns skolemæssige uddannelse. Når I vælger en friskole, vælger I rammer for jeres børn, hvor nærhed og tryghed er højt prioriteret. Som forældre i en friskole får I også lov til at rykke lidt tættere på. 

Hvordan skal det så forstås? Jo, som forældre har man mulighed for at gøre en indsats på mange forskellige måder. Det kan være som medhjælp i SFO'en, som aktør i forskellige udvalg eller på andre måder, hvor ens kompetencer kommer til sin ret. Herigennem bliver man en del af det fællesskab, der driver skolen, og samtidig får man et godt indtryk af, om børnene trives og udvikles.

For at vi økonomisk kan drive skolen, kræver det, at vi stiller nogle minimumskrav til forældre. Som en lille friskole har vi valgt at bruge pengene der, hvor de gør mest gavn, og det er hos det faglige personale. Det betyder, at opgaver omkring rengøring og vedligehold skal klares ved hjælp af frivilligt arbejde.

 

Skolen har nedenstående minimumskrav til forældreindsatsen:

  • Rengøringsdag 2 gange om året. To forældrepar samarbejder om rengøringen og planlægger tidspunktet. Indsatsen svarer til 4 timer pr. Gang.
  • Der er arbejdsdag 2 gange om året.
  • Der er hovedrengøring 2 gange om året.
  • Det forventes at hver forældrepar deltager i 1 gang årligt i enten en hovedrengøring eller en arbejdsdag.

 

Der er oprettet forskellige udvalg med hver deres ansvarsområder. Se "Udvalg" under menupunktet "Om skolen".

Som forældre har I mulighed for at deltage i disse udvalg og opgaver alt efter, hvilke interesser og kompetencer I har.