Skolepengereduktion

Tilskud til Skolepenge og SFO kan Friskolen søge for forældrene gennem www.fordelingssekretariatet.dk. Muligheden for tilskud bestemmes ud fra indkomstgrænser.

Dette tilskud fastsættes ud fra hvor mange, der søger over hele landet i det pågældende år i december måned, og kommer så til udbetaling i januar.

I helt særlige tilfælde kan forældre ansøge skolens interne Tilskudsudvalg om nedsættelse af skolepengene. Ansøgningsfristen herfor er 1. oktober hvert år. Der medsendes begrundet ansøgning og årsopgørelse.
Opstår der et akut behov i løbet af året - f.eks i forbindelse med pludselig arbejdsløshed, den ene forsørgers død eller andet, sendes ligeledes en begrundet ansøgning til skolens kontor.
 

Befordringstilskud

Alle børn, der bor i Tønder kommune har GRATIS buskort! 

For elever bosiddende udenfor Tønder kommune: Overordnet er det forældrenes ansvar, at eleverne befordres til og fra Jejsing friskole - skolen tilbyder dog tilskud til årskort til busruterne udenfor Tønder kommune - så egenbetalingen pr. barn holder sig på kr. 100 x 11 måneder. Tilskuddet ydes som udgangspunkt efter de km-afstandsregler, der var gældende i de kommunale skoler. Se nedenfor.

De lokale busruter 771 og 772 holder ved Friskolen. Rute 116 kører fra Tønder og holder på hjørnet af Rørkærvej/Kærvej i Jejsing.

Kommunale km-afstandsregler set i forhold til klassetrin

Elever i 1.-3. klasse der har længere 2,5 km til skole er transportberettigede
Elever i 4.-6. klasse der har længere 6,0 km til skole er transportberettigede
Elever i 7.-9. klasse der har længere 7,0 km til skole er transportberettigede