Undervisningsmiljøvurdering

med baggrund i trivselsmålingen inkl. supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser fra november 2015 

Til trivselsmålingen brugte vi undervisningsministeriets online spørgeskema. Målingen blev gennemført for alle skolens elever (60 elever fra børnehaveklasse til 8. klasse). Deltagelse var frivillig. Svarprocenten ligger på 28,3%.

Svarene viser en overordnet tilfredshed med skolen og undervisningen samt at eleverne trives i skolen. For 4.-8. klasse er gennemsnittet for de 4 indikatorer følgende (højst mulige score er 5):

  • social trivsel – 4,3
  • faglig trivsel – 3,7
  • støtte og inspiration – 3,4
  • ro og orden – 3,6

 

Vi har specielt bemærket, at

- eleverne aldrig eller kun sjældent føler sig ensomme,
- langt de fleste elever aldrig eller kun sjældent er bange for at blive til grin,
- næsten alle elever aldrig er blevet mobbet på skolen, og ingen føler sig mobbet tit eller meget tit,
- alle elever er glade for deres lærere, og kun få elever synes, at lærerne ikke er gode til hjælpe

Vi har dog også bemærket, at det er gennemgående for begge aldersgrupper (bhkl.-3. kl. og 4.-8. kl.), at størsteparten af eleverne føler sig forstyrret af larm i timerne enten en gang imellem eller tit, og kun meget få elever synes, at læreren hurtigt kan skabe ro igen.

Svarene kan skyldes situationen på skolen på undersøgelsestidspunktet, hvor der lige op til havde været en stor udskiftning blandt lærerne.

Ro/uro i timerne har vi siden haft som opmærksomhedspunkt med fokus på to områder. Generelt skal personalet være mere opmærksom på lydniveauet i grupperne og mere på forkant med situationer, der kan udvikle sig til at blive forstyrrende for hele gruppen. Det andet område er arbejdet med børnenes bevidsthed om eget lydniveau og andres påvirkning af dette.

 

Vi har prøvet at finde årsagerne til den lave svarprocent, men har ikke fået direkte svar fra forældre og elever. Vores formodning er, at hovedårsagen var, at eleverne skulle logge sig på en hjemmeside i kombination med, at der ikke var afsat tid til udfyldelse i skoletiden.

Da vi gerne vil lade alle elevers svar indgå i trivselsmålingen, vil vi ved den næste trivselsmåling afsætte tid i skoletiden til at udfylde spørgeskemaet og også aktivt tilbyde hjælp specielt til de små elever, hvor det kan virke uoverskueligt at skulle svare på skrevne spørgsmål.

 

På grund af den lave svarprocent skal den næste trivselsmåling gennemføres tidligere end i efteråret 2018, helst inden sommerferien 2017.