Evaluering

Som skole har vi pligt til løbende at evaluere vores "samlede undervisning". Rent lovmæssigt er det påkrævet, at vurdere, om vores faglige undervisning lever op til vores intentioner og om den dermed står "Mål med Folkeskolen".

Lovkrav eller ej – evaluering er nødvendig og et værdifuldt redskab, hvis man gerne vil være en dynamisk skole i konstant udvikling. Det vil vi på Jejsing Friskole, og derfor omfatter vores evalueringspraksis og evalueringsplan også områder, der går udover det påkrævede.

Evaluering på flere planer

Elev - elev: Hver fredag holder eleverne i børnehaveklassen til 6. klasse foredrag for hinanden eller læser deres Fritekster højt. Her lærer eleverne at give hinanden konstruktiv kritik og ros.

Hver elev samt lærer - elev: I børnehaveklasse og 1. klasse evaluerer eleverne ugentligt ved hjælp af smileys, hvordan ugen har været og hvordan de arbejdet. I 2.-6. klasse skriver eleverne en ugentlig evaluering på baggrund af spørgsmål fra lærerne. De forholder sig til, hvad de har arbejdet med rent fagligt, og de lærer at reflektere over deres egen arbejdsindsats og deres sociale adfærd. Alle elever får skriftlig respons fra en af gruppelærerne. I overbygningen evaluerer eleverne under en samtale med gruppelæreren.

I dagligdagen tages der løbende snakke med den enkelte elev om dennes faglige udfordringer, arbejdsindsats og sociale adfærd.  Især i Egentiden er der mulighed for individuel undervisning og samtaler.

Skole - hjem: Forældrene indkaldes til skole-hjemsamtaler sammen med deres barn 2 gange årligt. Her evalueres elevens faglige standpunkt, sociale adfærd og personlige udvikling. Til den første samtale (i august/september) formuleres der derudover individuelle mål for skoleåret. Målene evalueres til 2. samtale (i april/maj). Derudover informeres forældrene undervejs, hvis situationen løses bedst i samarbejde med hjemmet. Forældrene er altid velkomne til at henvende sig til kontaktlæreren for undervejs at få informationer om elevens faglige og/eller sociale udvikling eller for at drøfte situationen.

Som skole: På skoleplan ønsker Jejsing Friskole både at evaluere på det rent faglige, men også en række andre punkter. En god skole handler ikke kun om kvaliteten af fagligheden, men også om, hvorvidt børn og voksne trives og udvikles socialt og personligt, om kommunikationen mellem skole og hjem er tilfredsstillende og om skolen opfylder dens mål om arbejdsformer og struktur.
Derfor har skolen opstillet en evalueringsplan henover 4 år, hvor der hvert år behandles en bestemt faggruppe, et af skolens egne fag samt et andet område af skolens liv.

Evalueringsplan

Vi evaluerer følgende områder henover 4 år. Fordelingen på årene skal ses som hensigtserklæringer.

 

2017

 • dansk, engelsk, tysk
 • ET, inkl. foredrag
 • kommunikationen mellem skolen og hjemmet

 

2018

 • matematik, natur/teknologi, fysik/kemi/biologi/geografi
 • fortælling
 • elevernes medansvar og medbestemmelse, den individuelle målsætning og dens evaluering

 

2019

 • de kreative fag (håndværk & design, værksted, musik)
 • elevstyrede værksteder
 • Læring i bevægelse, tidlig sprogstimulering

 

2020

 • historie, kristendomskundskab, samfundsfag
 • øvebånd
 • T-/F-dage, emne-/F-uger