APV

Der er udarbejdet en ArbejdsPladsVurdering for Jejsing Friskole, som kan indses på skolen.