Poul Erik Hunderup

Skoleleder

Poul Erik underviser i dansk og naturfag

 

Ansat - Poul Erik.jpg

 

Linda Høyer Andersen

Gruppelærer i Vitaminerne

Linda underviser i dansk og værksted.

Ansat Linda.jpg

 

 Christian Clausen Friis

Gruppelærer i Chimpanserne

Christian underviser i matematik, musik, håndværk & design.

Ansat- Christian.jpg

 
 
 

Keen Andersen

Gruppelærer hos De Store

Keen underviser i idræt, natur/teknik, matematik og værksted.

Ansat - Keen.jpg

 

Julia Prechel

Lærer

Julia underviser i tysk og idræt

Ansat - Julia.jpg

Vinni Elgaard

Lærer

Vinni underviser i engelsk og er skolens læsevejleder.

Ansat - Vinni.jpg

Resi Bøhnke Abild

Sekretær

Ansat Resi.jpg

SFO - Medarbejdere

Lene Jakobsen 

Iben Runge

 

Ansat - SFO.jpg