Link til forældreintra


Nyheder:

 

Indkaldelse til Generalforsamling

for Jejsing Friskole 

 

Mandag, den 4.april 2016 kl. 19.00  

Jejsing Friskole

Kærvej 22, Jejsing

6270 Tønder

(i den lille sal)

 

 

Dagsorden 

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsen aflægger beretning, herunder

        beretningen fra skolelederen og

        tilsynserklæringen.

3.      Bestyrelsen forelægger den reviderede

        årsrapport til orientering.      

4.      Forældrerengøring (fritvalgsordning).

5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer i

        forældrekredsen.

5b.    Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.

6.      Valg af suppleanter i henholdsvis

        forældrekreds og skolekreds.

Ad. pkt. 5 og 6: Bestyrelsesmedlemmerne Torben Bonde og Melanie Bonde modtager genvalg. Bestyrelsesmedlem Dorthe Jensen modtager genvalg, dog kun som suppleant. Suppleanterne Rune Paulsen og Charlotte Kjeldsen modtager ikke genvalg. Suppleant Christian Bohsen modtager genvalg.

7.      Indkomne forslag.

8.      Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Jejsing Friskole

_________________________

 

Støtteforeningen til Jejsing Friskole

indkalder hermed til generalforsamling

Mandag, den 4. april 2016,

på Jejsing friskole, ca. kl. 21.00

(generalforsamlingen vil blive afholdt i forlængelse af friskolens)

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

5. Valg af 2 revisorer samt én suppleant

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Vi glæder os til et stort fremmøde!

Mvh. Frank Knudsgaard, formand

_________________________

Jejsing vinen

- findes i en økologisk og konventionel variant, som hvidvin og rødvin.

Priser:

50kr. pr. flaske og 250kr. for en kasse

Økologisk vin:

75kr. pr. flaske og 375kr. for en kasse

 

Her kan vinen købes:

SJ Rooms, Hostrupvej

Heidi Klip, Kærvej

Gårdbutikken på Langmosegaard (økologisk vin)

 

For bestilling af flere kasser kontakt: anjalund82@gmail.com

Alt overskud fra vinsalget går til Jejsing Friskole.

Støtteforeningen for Jejsing Friskole

 

Generalforsamling Jejsing Friskole 7.4.2015
 
Hans, Carina, Christian og Frank var på valg til bestyrelsen, hvoraf alle modtog genvalg på nær Frank. Derudover var suppl. Lotte, Charlotte og Stephanie på valg.
Flg. blev valgt til bestyrelsen:
Keen Andersen
Carina Clausen
Hans Michelsen
Lotte Sinning Petersen
- og som suppleanter (deltager i alle best.møder): 
Charlotte Kjeldsen
Rune Poulsen
Christian Bohsen
 
Derudover fik vi valgt en ny tilsynsførende i Niels Kousgaard, som er forstander på Løgumkloster Efterskole og også er tilsynsførende på Ølgod Kristne Friskole. Han starter op med første tilsyn i det nye skoleår. 
 
Støtteforeningen for Jejsing Friskole havde også GF umiddelbart efter Friskolens GF og her blev bestyrelsen genvalgt og styrket med yderligere suppleanter i Cees Barsingerhorn og Charlotte Kjeldsen. Carina Clausen blev valgt som revisor suppl. 
 
 
Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Jejsing Friskole

 __________________

 

Læs flere nyheder her

Elevtal 2015/16

0.-2.klasse: 23 elever
3.-6.klasse: 26 elever
7.-8.klasse: 10 elever

 Ialt 59 elever

 

Jejsing Friskole

– Her går faglighed, trivsel og lysten til at lære hånd i hånd

En stor del af børns liv udspiller sig på deres skole. Derfor er det altafgørende, at skolen er et trygt og sjovt sted at være.

Et godt skoleliv kræver nærværende voksne, der kan give eleverne den rette støtte og tilpas store udfordringer – og som kan hjælpe børnene med at skabe gode relationer til hinanden. Da vi på Jejsing Friskole er forholdsvis få børn og voksne, er det muligt for os at føre dette ideal ud i livet. Og den høje grad af trivsel skaber et godt og nødvendigt fundament for børnenes læring.

Vores dygtige og engagerede lærere brænder for at levere den bedste undervisning inden for deres fag - og samtidig har lærerne øje for, at deres undervisning kun bliver til læring, hvis det lykkes at motivere eleverne til at ville lære.
Al forskning inden for læring viser nemlig, at elevernes trivsel, medejerskab og motivation er altafgørende for deres udvikling og læring.
Jejsing Friskoles pædagogik har netop medansvar og medinddragelse som kerneværdier. Vi oplever at eleverne trives og vokser med tilliden til, at de selv kan være ansvarlige og i et vist omfang have indflydelse på deres arbejde. Dette udfoldes i den særlige Egentid, som vi har på skolen.
Der er dog også mange lærerstyrede forløb; sprogfagene, musik, kreative fag, idræt og naturfag er fast på skemaet, mens historie og kristendom indgår i tværfaglige forløb i vores t-dage og emneuger.
Vi benytter desuden dagligt den anerkendte metode ”Læring i bevægelse” - i forbindelse med vores tidlige sprogstimulering, mat og dansk. En undervisningsform som børnene elsker.

Det siger forældrene:

Vores datter og vi forældre har fået en rigtig god velkomst af skolen. Mathilde er blomstret op igen og er glad for sine venner. Undervisningsformen er rigtig god og børnene lærer meget. Her tolereres mobning ikke og her er ingen børn, der går alene rundt overladt til sig selv.
Tina Kær Andersen 

At være forældre til børn på Jejsing Friskole, betyder en ubeskrivelig samhørighed mellem alle skolens børn og deres forældre, på tværs af hinanden. Samtidig med er skolen et sted, hvor man gør tingene i fællesskab, og med engagerede børn, forældre og til dels bedsteforældre, resulterer dette i, at alle parter føler et ejerskab overfor Jejsing Friskole.
Bram Van Leeuwen  

Vi har aldrig problemer med at få vores børn i skole, fordi de er så glade for skolen. Vi er meget glade for at I tager hånd om vores børn, som har problemer med læsning.  Det har vi en rigtig god dialog med jer omkring.
Cees Barsingerhorn

Da vores yngste datter skulle have første skoledag i 0. kl. på Jejsing Friskole, stod hendes skoleven klar udenfor på trappen med flag i hånden og ventede på hende, og man kunne se at dette var en stor dag for dem begge. Vores datter har virkelig haft stor glæde af sin skoleven, og det at der har været en bestemt elev tilknyttet hende, som hun har kunnet læne sig op af, og som har givet hende tryghed, har virkelig gjort overgangen fra at være et børnehavebarn til pludselig at skulle være et skolebarn i 0. kl meget lettere.
Nauja og Rune Wihlborg